Nei til lisensjakt på ulv i Sverige

Svenske jegere og lokalpolitikere har forlangt at ulvestammen skal skytes ned allerede i vinter. Miljøministeren sier nå blankt nei.

Ulv illustrasjon

Svenske jegere, bondeorganisasjoner og Samenes riksforbund mener lisensjakt på ulv er riktig nå, i og med at målet om 200 ulver i Svcerige er nådd.

Foto: Løchen, Per / SCANPIX

Det blir ikke noen lisensjakt på ulv i Sverige i vinter.

Miljøminister Andreas Carlgren var tydelig på dette i sitt møte fredag med Sveriges to store jegerorgansisasjoner, bonde- og småbrukerorganisasjoner, samt Samenes Riksforbund, heter det på Svenska Jägareförbundets hjemmeside.

Sterkt voksende ulvestamme

- Det er naturlig at det tillates ulvejakt, sa Torsten Mörner, som er forbundsleder i Svenska Jägareförbundet tidligere i høst.

Ulv

Ifølge det svenske Viltskadecenteret er ulvestammen trolig oppe i 230-240 individer.

Foto: Scanpix

Ulvestammen har nådd regjeringens mål på 200 dyr og det Svenska Jägareförbundet ønsket sammen med flere andre organisasjoner innen landbruket og Samenes Riksaforbund at regeringen besluttet seg for at det skal igangsettes en aktiv forvaltning av ulven.

- Ikke noe fylke bør tolerere mer enn en til to valpekull årlig. I dag trues svenske jakttradisjoner av flere valpekull i enkelte fylker, sier Mörner.

Har mistet oversikten

- Vi begynner å miste oversikten over tilveksten og antall ulv i Värmland. Vi vet rett og slett ikke hvor mange ulv som holder til her, sa Fylkesmannens rovdyrsjef i Värmland, Lars Furuholm, til Sveriges Radioi oktober i år.

Viltforvalteren i Østfold, Åsmund Fjellbakk, sier til NRK at det er omtrent samme situasjon på denne siden av grensa.

Men det er i all hovedsak manglende snø som er årsaken til at det er lite oversikt For viltforvaltningen bruker sporing i snø som middel til å telle ulv.

- Når det er lite snø, er vi i en vanskelig situasjon. Vi er ikke oppdatert, og vet ikke hvor mange individer som er her, sier han til NRK.

Har mistet kontroll over ulven

Ønske om lisensjakt også i Norge

Rovviltnemdene i Hedmark, Østfold, Akershus og Oslo vil ha lisensjakt på ulv til vinteren.

Miljøvernavdelingene sier nei til lisensjakt på ulv, fordi målet om tre helnorske ulveynglinger ennå ikke er nådd. Det er kun Julussa- og Kynna-flokken i Hedmark som regnes som helnorske.

Leder av rovviltnemnda i Hedmark, Reidar Åsgård, mener regjeringens Soria Moria-erklæring åpner for lisensjakt, selv om målet om tre helnorske ulveynglinger ikke er nådd.

- Der åpnes det for langsommere oppnåelse av de nasjonale bestandsmålsettingene, samt en lavere terskel for iverksetting av tiltak, sier han til Østlendingen.

Vil ha lisensjakt på ulv