Nei til kommunesammenslåing

Det ble et klart nei til kommunesammenslåing etter den rådgivende folkeavstemningen for Hol og Ål ble avsluttet fredag kveld. I begge kommunene svarte over 75 prosent av innbyggerne at de ikke ønsker sammenslåing. Men det var imidlertid få valgte å benytte stemmeretten sin, kun 36 og 37 prosent. Den endelige avgjørelsen om det blir sammenslåing blir tatt i kommunestyremøter i Ål den 19. mai og i Hol den 1. juni.