Nei til billigere månedskort

Flertallet i Samferdsels- og miljøkomiteen stemte også ned forslaget om å senke prisen på 30-dagers billetten for barn, ungdom og studenter til 200 kroner.