Negative til kommunesammenslåing

Akershus egner seg ikke til kommunesammenslåinger, slik mange hevder, snarere tvert imot, sier Senterpartiets listetopp i fylket.

En ny rapport foreslår drastiske kutt i antall kommuner i Norge. I Akershus bør 22 kommuner reduseres til fire, det mener analyseselskapet NIVI. Men det kan bli vanskelig å få alle kommunene frivillig med på dette.

SE VIDEO: Analyseselskapet NIVI mener Akershus bør reduseres fra 22 til fire kommuner.

– Vi er snart det eneste partiet som garanterer folk at vi ikke skal slå sammen kommuner. Det er ikke statens jobb og tre en slik beslutning nedover hodene på folk, sier Erlend Grimstad i Senterpartiet til NRK.

Før årets stortingsvalg åpner både de borgerlige partiene og Arbeiderpartiet for at kommuner kan slås sammen mot sin vilje.

Denne uka blusset debatten om kommunesammenslåinger opp etter at analyseselskapet NIVI foreslo å redusere antall norske kommuner til 105.

Fra 22 til fire

I Akershus ser selskapet for seg at dagens 22 kommuner blir til fire, Øvre Romerike, Nedre Romerike, Follo og Vestregionen.

Dette er en inndeling som har blitt antydet også ved flere tidligere anledninger.

I den dominerende kommunen på Nedre Romerike, Skedsmo med kommunesenteret Lillestrøm, støtter Ap-ordfører Ole Jacob Flæten er sammenslåing.

Ole Jacob Flæten (Ap)

Ap-ordfører Ole Jacob Flæten støtter sammenslåing.

Foto: NRK

– Det er viktig at regionen står sterkt for å møte de utfordringene vi har, særlig med tanke på areal og transportplanlegging. Sammen står vi sterkere til å takle dette, sier Flæten.

Behovet for bedre samordning av boligbygging og næringsvekst i et felles bolig- og arbeidsmarked der mange kommuner er små i utstrekning, blir ofte fremholdt som et argument for kommunesammenslåinger nettopp i pressområdet Akershus.

– Samarbeider allerede

Men Senterpartiets Erlend Grimstad, også han fra Skedsmo, snur saken på hodet.

– Det er ikke noe argument for kommunesammenslåing. Vi tror tvert imot at det er en fordel å ha nærhet til beslutningstakerne, ikke minst i et pressområde.

Akershus har ganske store kommuner målt i antall innbyggere sett i forhold til landsgjennomsnittet. Kommunene er flinke til å samarbeide på tvers, både når det gjelder tekniske tjenester og andre regionssamarbeid, avslutter Grimstad.