Nedre Eiker mot borgerlig styre

Det blir trolig borgerlig styre i Nedre Eiker de neste fire årene.

Det er klart etter at Venstres representant i vippeposisjon, Leif-Arne Øwre, signaliserer at han vil støtte de borgerlige.

Øwre begrunner valget med at Arbeiderpartiet har blitt altfor dominerende i beslutninger i kommunen.

Øwre mener dessuten at 100 år med arbeiderpartistyre har ført til et demokratisk underskudd i kommunen. Derfor  velger han å samarbeide med høyresiden.

Demokratisk underskudd

 - Jeg tror det er det beste alternativet sånn som det ser ut nå. Det virker som om. Det er ting den andre parten står for som  vi ikke greier å støtte.

- Hva da?

- Det økonomiske underskuddet er stort, men det virker som det demokratiske underskuddet er like stort, og ingen av de underskuddene blir tatt alvorlig på sosialistisk side.

- Og derfor vil du heller støtte høyresiden?

- Ja, jeg tror at det er det eneste reelle alternativet for å få gjort noe med de underskuddene. Et tredje moment er at det er veldig, veldig - ja, jeg vil ikke si umulig - men en seriøs utfordring, i hvert fall, for meg personlig, å gi støtte til SV, som vil være implisitt i en avtale med Arbeiderpartiet.

- Hva får du igjen for å støtte de borgerlige? Varaordførerstolen?

- Hva vi kommer frem til i forhandlinger, det vil tiden vise. Det jeg muligens håper å få til, er større gjennomslag for Venstres politikk. De viktigtse momentene for Venstre er demokrati og åpenhet, og det håper jeg å få større gjennomslag for på borgerlig side.

Avgjørelser tas i lukkede rom

- Hva mener du med å si at det er et demokratisk underskudd?

- Jeg mener, at slik jeg oppfatter situasjonen i Nedre Eiker, så er det for mange avgjørelser som tas på vegne av innbyggerne i lukkede rom, og i fora som slett ikke er folkevalgte. Slik jeg oppfatter det, og det jeg får høre av innbyggerne, er at det er heller ikke vilje til å gjøre noe med det.

- Og det oppfatter du at høyresiden er mer villig til?

- Det kan jeg ikke kommentere.

- Hvordan har du opplevd at du og Venstre kom på vippen i kommunestyret etter valget?

- Tidvis masete. Det er klart, det er jo et stort ansvar.  På den annen side finnes det vel ganske mange tusen politikere rundt om i landet som gjerne skulle vært i den posisjonen, så jeg får vel bare takke og bukke.

Taus om forhandlinger

- Når skal du møte høyresiden og forhandle om posisjoner?

- Det kan jeg ikke kommentere. Vi er i gang, og vi kommer til å fortsette.

- Når regner du med at  forhandlingene vil være sluttført?

- Vi må jo være ferdig senest 1. oktober.

- Nå møtes dere neste gang?

- Det kan jeg ikke kommentere.

-  Hvorfor ikke det?

Det kan jeg ikke kommentere. Forhandlinger, det holder vi for oss selv.

- Støtter du en Høyre-ordfører eller Frp-ordfører Knut Gjerde?

- Det kan jeg heller ikke kommentere.