Nedre Eiker kirke skal klimasikres

Nedre Eiker kirke får 600.000 kroner fra Riksantikvaren til å klimasikre kirken. Stortinget har bevilget ti millioner kroner til klimasikring av 17 kirker. Pengene skal brukes til de delene av kirkene som er særlig utsatt for klimapåvirkning.