Jernbanen skaper trøbbel for Moss havn

Moss havn hadde en nedgang i containertrafikken på åtte prosent i fjor. Noe av nedgangen forklares med kommende jernbaneutbygging.

Containere og tømmer lagret i Moss havn , jernbanen går like ved
Foto: Anne Ognedal / NRK

– Usikkerheten som har bredt seg rundt fremdriften av Jernbaneverkets sine tiltak i Moss gjør at noe last er flyttet andre steder og da ikke kommer inn til Moss havn lenger, sier havnesjef Øystein Høsteland Sundby.

I 2016 gikk 58 000 containere gjennom havna i Moss mot 63 000 året før.

Nedgangen i godsmengden skyldes ikke bare usikkerhet omkring jernbaneutbyggingen.

Høsteland Sundby viser også til at det er en generell nedgang i verdensøkonomien og en nedgang i importen som berører Moss havn.

Og i Drammen og Larvik har det vært en markert nedgang, mens containertrafikken over Oslo havn har økt omtrent tilsvarende nedgangen i Moss. Mens i Borg havn økte containertrafikken til knapt 48 000, en økning på en prosent fra året før.

For årene som kommer blir utfordringen i Moss å drive havna samtidig som det bygges nytt dobbeltspor gjennom byen,mener havnesjefen.

Veier i Moss må legges om

Dersom Stortinget bevilger penger regner Bane NORs prosjektsjef, Jarle Rasmussen at det blir byggestart i Moss i 2019. Han ser på trafikkavviklingen som en stor utfordring i anleggsperioden.

– Riksvei 19 skal fungere hele tiden. Vi skal bygge om veinettet i flere etapper for å opprettholde trafikken. Det ser vi på som en utfordring å få det til på en god måte så tredjepart blir minst mulig forstyrret.

Trafikk-kaos i Moss

Riksvei 19, til og fra ferjekaia i Moss skal fungere selv om det bygges nytt dobbeltspor like ved.

Foto: Merete Kildahl / NRK

Nåværende jernbanespor skal også legges om midlertidig, nesten ut til kaikanten.

Moss kommune har krevd av Bane NOR at er det blir sørget for at havna kan være operativ.

Innlandshavn

–Vi jobber hardt for å sikre at de tiltakene vi skal gjennom og anleggssituasjonen ikke påvirker oss mer enn det vi må, sier havnesjefen.

Moss havn skal lage en port som er mer effektiv en den havna har i dag, de skal også ominnrede så de arealene de har igjen kan brukes mer effektivt.

– Og så er det den innlandshavna vi har fått til anskaffelse av altså arealer et annet sted hvor vi kan lagre gods.

Han håper de skal klare seg gjennom anleggsperioden uten at havnas kunder må finne andre måter å få gods inn på.