Hopp til innhold

– For liten nedgang i ledigheten til at vi kan være optimistiske

Nav mener det ikke er grunn til jubel selv om arbeidsledigheten i Østfold har gått ned.

Nav kølapp

Arbeidsledigheten i Østfold har hatt en nedgang, melder Nav (arkivfoto).

Foto: NRK

De siste månedene har det blitt færre arbeidsledige her i fylket, men situasjonen er fortsatt veldig vanskelig, sier Britt Tunby, kommunikasjonsdirektør i Nav Østfold.

– Som det dessverre har vært over ganske langt tid, er vi fortsatt det fylket med høyest ledighet i Norge. Men samtidig kan vi se en svak nedgang i ledigheten fra februar til mars og fra mars til april. Vi håper at det kan være en riktig utvikling.

Fra mars til april gikk arbeidsledigheten ned med 60 personer her i fylket. Likevel ser hun ikke grunn til å feire enda.

– Det er vel kanskje ikke så stor nedgang at vi tør å være veldig optimistiske. Om vi sammenlikner med i fjor har vi betydelig høyere ledighet i april i 2014 enn vi hadde i 2013, sier Tunby.

For tiden er 5.457 østfoldinger arbeidsledige, noe som er en økning på 14 prosent i forhold til samme tid i fjor.

Men nå kan det se ut som at det er en bedring i hele Norge.

– Det har vært en økning i arbeidsledigheten som nå kan se ut til å stabilisere seg eller synke svakt, hvis vi ser på et litt større nivå enn bare Østfold. Vi håper at den trenden fortsetter og at ledigheten synker videre mot sommeren, sier Tunby.