Nav: – Kreft er yrkesskade

Brannmenn får endelig medhold - Nav bekrefter at prostatakreft er en yrkessykdom.

Brannsjef Torgeir Andersen, brannkonstabel Stian Neperud og vaktsjef Jan Erik Fevang i Drammen

JA: Etter flere års kamp har brannfolk fått rett fra NAV i at prostatakreft er en yrkessykdom, på lik linje med yrkesskade. Gjennombruddet blir hyllet i Drammensregionens brannvesen, her ved brannsjef Torgeir Andersen, konstabel Stian Neperud og vaktsjef Jan Erik Fevang.

Foto: Chetan Rastogi / NRK

Flere studier har funnet ut at brannfolk har høyere risiko for enkelte krefttyper enn gjennomsnittsbefolkningen. Brannmenn som har blitt rammet av prostatakreft har til nå fått avslag på søknaden om at det er en yrkesskade.

Men denne uka kom beskjeden mange har ventet på - NAV snur og godkjenner denne kreftformen som en yrkessykdom på lik linje som yrkesskade for brannmenn, skriver Fagbladet.

Anne-Gry Rønning-Aaby

SEIER: Advokaten sier til Fagbladet at svaret fra NAV er gjennombruddet for brannmenn, som har en høyere risiko for å få kreft på jobb.

Foto: Ingrid Tangstad Hatlevoll / NRK

– Dette er gjennombruddet. Brannmenn og kreft har vært den nye kvikksølvsaken for oss, sier advokat Anne-Gry Rønning-Aaby til bladet.

Hun har ført flere saker for brannmenn som har fått kreft (se faktaboks).

Årelang kamp

Brannfolk har nemlig i en årrekke rettet søkelyset mot yrkesrelatert kreft og kreftfaren ved å jobbe i brann- og redningstjenesten. Ansatte over hele landet jubler.

– Dette er et problem vi har kjent og tenkt på over flere år. At man nå har fått anerkjennelse for at en krefttype er godkjent som yrkesskade er veldig positivt, sier brannsjef Torgeir Andersen i Drammen.

Brannsjef i Drammen Torgeir Andersen

TILTAK: Brannsjefen i Drammen forteller at de jobber med varme røykdykk spesielt for å beskytte de som rykker ut til brannsteder. – Vi prøver å senke temperatur og ventilere godt før man går inn i bygg som brenner – med mindre det er livreddende arbeid. Da er det rett på.

Foto: Anders Wam Bjerkeseth

Serlig fagforeninger og interessegruppa Brannmenn mot kreft har jobbet for å belyse kreftfaren i yrket, og få sykdommen godkjent som yrkesskade. I sommer vant Fagforbundets advokater fram i Trygderetten.

Sterkere vern på jobb

Nå som NAV har godkjent èn krefttype som yrkesskade fortsetter arbeidet med å beskytte de ansatte bedre. Konstabel Stian Neperud har vært lite oppmerksom på kreftrisikoen i yrket.

– Jeg tenkte nok ikke på dette i starten av karrieren, men har nok blitt mer bevisst på det nå som man blir eldre og har vært mer utsatt for røyk.

Brannsjef Torgeir Andersen sier at de jobber med å få ned eksponeringen for brannrøyk, men bekrefter at det gjenstår en del for å sikre arbeidsmiljøet mot kreftskader.

Vaktsjef hos Drammensregionens brannvesen Jan Erik Fevang ser over slangene

VASKER: Vaktsjefen i Drammenregionens brannvesen sier det er flere tiltak som er satt i gang for å redusere kreftfaren for de ansatte, blant annet med strengere vaskerutiner av slanger og utstyr.

Foto: Chetan Rastogi / NRK

– På landsbasis er ikke dette et veldig gammelt spørsmål. Det er jobbet fram de siste fem årene etter at man kartla en overhyppighet av visse krefttyper for brannkonstabler.

Det er kun et par år siden brannvesenet begynte å jobbe med kreftproblematikken for alvor, fortsetter Andersen.

– Siden har vi jobbet fram en del tiltak som gjelder alt fra rutiner før man rykker ut, til øvelser og hvordan man kler seg.

Renere utstyr og slanger

Da vaktsjef Jan Erik Fevang startet karrieren som brannmann var det ingen kreftforebyggende tiltak på jobb.

– Men etter hvert er vi blitt nøye med å bruke verneutstyr. Etter brann pakker vi tøyet vårt ned i sekker som ikke blir tatt ut før det skal inn i vaskemaskin. Vi er nøye med renhold på alt utstyret vårt og går ikke i en brannbil med skittent branntøy, sier han.

– Hva synes du om at NAV godkjenner prostatakreft som yrkesskade?

– Det er bra for oss mannfolk, sier Fevang.

Brannmenn i Drammen vasker utstyr og tøy

SKITT: Brannmenn i Drammen vasker utstyr og tøy etter brannslukking. Dette er viktigere enn noensinne for å forebygge kreftfaren de utsettes for på jobb.

Foto: Chetan Rastogi / NRK
Brannfolk er mer utsatt for å få kreft på grunn av giftig røyk og farlige gasser. I Hurum i Buskerud skal landets første rosa brannbil bygd i Flekkefjord bedre helsen til brannfolka.