Retten var allerede i 2008 redd for at den drapssiktede skulle begå ny vold

I 2008 fant retten at det var fare for at den nå drapssiktede mannen i NAV-saken skulle begå nye voldelige handlinger.

NAV-kontoret på Ammerud

Den drepte kvinnen arbeidet på NAV Groruds filial på Ammerud.

Foto: Ingvild Holm Tellesbø / NRK

Retten mente også det var tvilsomt om mannen ville være i stand til å benytte seg av tilbudet han fikk om psykiatrisk hjelp.

Mannen, som nå er siktet for drapet på den NAV-ansatte kvinnen ved NAV Grorud, ble så tidlig som i 2005 dømt til fengsel i 45 dager blant annet for vold og trusler.

Tvil om tilregneligheten hans allerede i 2007

I 2005 var han boligløs og oppholdt seg i området rundt Oslo S hvor han ifølge dommen, flere ganger ble tilsnakket av vektere på grunn av uakseptabel adferd. Han sparket og kom med trusler om å knuse skallen på en annen mann.

Da saken fra 2005 ble gjenopptatt i 2007 ble han frikjent for vold og trusler fordi det var tvil om tilregneligheten hans den gang.

Allerede året etter utøver han ny vold og kommer med nye trusler. Han sparker et menneske i magen, han slår og sparker mot hode.

I kjennelsen fra fengslingsmøtet, der aktor ba om fire ukers varetekt, står det at forholdene han ble mistenkt for til dels var alvorlige.

«Siktede har nå over en kort periode hatt en utagerende adferd og kan altså med skjellig grunn mistenkes for gjentatte straffbare forhold av til dels alvorlig karakter. Det bemerkes at siktede åpenbart har psykiske problemer, og at han også har vært henvist til Grorud DPS

Retten mener også at den nå 26 år gamle drapssiktede mannen ikke følger opp hjelp han har tilbud om.

« I retten i dag erkjente han imidlertid at han ikke har fulgt opp denne kontakten, og retten finner det svært tvilsomt om han av egen fri vilje igjen vil benytte seg av tilbudet.»

Det ble ikke fengsel og heller ikke hjelp

Retten kommer frem til at alternativer til fengsling ikke er godt nok. Likevel ender saken hans hos statsadvokaten som bestemmer at det ikke var grunnlag verken for fengsling eller tvungen psykisk helsevern.

Fengslingsalternativer etter straffeprosesslovens paragraf 188 vil etter rettens oppfatning ikke være tilstrekkelig på grunn av faren for nye straffbare handlinger av voldelig eller truende karakter.

Oslo Tingrett 1988 / Oslo Tingrett 1988

– De forholdende han var siktet for i 2008 ble henlagt fordi det var tvil om gjerningsmannens tilregnelighet. Det ble vurdert om man skulle kjøre sak om tvungen psykisk helsevern, men vi kom til at det ikke var grunnlag for det, sier statsadvokat Håvard Skallerud til NRK fredag.

For å bli dømt til tvungen psykisk helsevern må tre vilkår være oppfylt. Handlingene som er utført må være alvorlige nok, retten må mene at det er gjentakelsesfare og den tiltalte må regnes som utilregnelig.

Skal til Dikemark sykehus

Mannens forsvarer, Ola Lunde, vil ikke kommentere tidligere dommer og voldshistorikk. Han sier at mannen siden mandag har sittet i Oslo fengsel i en avdeling som er spesielt tilrettlagt for ham, og at det innebærer at behandlingen er i gang, men at det tar for lang tid å få ham overført til Dikemark sykehus.

– Det er en stund siden det satt syke mennesker i fengsel. Det pleier ikke ta så lang tid. Man pleier å ha tilgjengelige plasser ganske umiddelbart.