Hopp til innhold

Mener at vi må slutte med snøproduksjon

Kunstsnøproduksjonen er i gang over hele landet for å få løyper til folket. Det er ikke bærekraftig over tid i et varmere klima, mener Naturvernforbundet.

Snøkanon og landskap Norefjell

Så fort kuldegradene er på plass setter de 170 snøkanonene på Norefjell i gang.

Foto: Tordis Gauteplass / NRK

CO₂ i atmosfæren
418.9 ppm
1,5-gradersmålet
+1.01°C
Les mer  om klima

I Aronsløypa i Drammen skisenter kom produksjonen av snø sent i gang i år.

Vannet til å produsere snø kommer fra en dam på toppen av løypa. Men selv om kuldegradene kom, var vannstanden i dammen så lav etter en tørr sommer, at de ikke kunne starte snøkanonene så tidlig som de ønsket.

Erik Gråberg og snøkanon på Drammen skisenter

Daglig leder Erik Gråberg er utålmodig etter å komme i gang med sesongen.

Foto: Cecilie Valentine Brekke / NRK

– Vi lager snø i gjennomsnitt ti døgn i året for å få 50 cm i løypene, sier daglig leder Erik Gråberg.

Erik Gråberg

Erik Gråberg, daglig leder ved Drammen skisenter forteller at kundene er blitt mer kresne.

Foto: Cecilie Valentine Brekke / NRK

Han forteller at de produserer mer snø enn tidligere.

Selv om vintrene har variert, mener han hovedgrunnen er at kravene til kundene er blitt mye høyere. De vil ha bedre preparerte løyper, bredere traseer, helt frie for stein.

– Kundene vil ha supre forhold allerede når vi åpner. Da må vi lage mer snø enn vi gjorde tidligere, sier Gråberg.

– Ikke bærekraftig over tid

De siste 100 årene har klimaet i verden blitt mildere. Innen slutten av århundret anslår forskerne at over halvparten av skidagene i lavlandet kan bli borte.

Det å stå på ski er truet av klimaendringer. Enten må vi stoppe klimaendringene, ellers må vi på sikt miste skitradisjonen. Det er den triste sannheten, sier leder i Naturvernforbundet, Truls Gulowsen.

Truls Gulowsen

Truls Gulowsen fra Naturvernforbundet mener skitradisjonen er truet av klimaendringene.

Foto: Privat

– Snøproduksjon er enormt kraftkrevende. Den tar vann fra lokale bekker og vann som ofte er sårbare ved lav vannstand. Det er et stort miljøinngrep å produsere kunstsnø. Det er ikke en farbar vei i en verden som blir mer og mer preget av global oppvarming, sier han.

Mener du at skianlegg i lavlandet ikke er bærekraftig hvis klimaendringene fortsetter?

Skianlegg som i økende grad må basere seg på produksjon av kunstsnø, er dessverre ikke bærekraftig. Jeg tror vi rett og slett må akseptere at vi får glede oss over snøen når den kommer, og så får vi finne på andre ting å gjøre hvis det ikke er snø, mener Gulowsen.

Skiløpere på skianlegget i Martinsløkka i Lier

Martinsløkka i Lier ligger i lavlandet. Her produserer de snø en uke i strekk i starten av hver sesong. Det gjør at de kan åpne en langrennsløype på 3,3 kilometer tidlig.

Foto: Maria Kommandantvold / NRK

Løper fortere enn klimautviklingen

Også på Norefjell skisenter har snøkanonene stått på for fullt de siste dagene. Det gjorde at de kunne åpne deler av anlegget den første helgen i desember.

De siste årene har de tredoblet kapasiteten på snøproduksjonen, og de har nå 170 snøkanoner.

Per Åge Halseth Flattum

Markedssjef på Norefjell Skisenter prøver å produsere mer snø for samme mengde energi.

Foto: Tordis Gauteplass / NRK

– Vi og mange skisentre oppgraderer anleggene våre for å kunne løpe fortere enn klimautviklingen, sier markedssjef Per Åge Halseth Flattum.

Målet er å få stadig mer snø ut av kanonene på kortest mulig tid.

– Det er klart det går en del energi. Men når vi ser på energiforbruk, må vi også se på totalen. Det vi skaper her er glede, et sted idrettslag kan trene. Vi skaper turisme og er med på å bygge en stor næring, sier Halseth Flattum.

Snøkanon

Norefjell har investert i flere og bedre snøkanoner de siste årene.

Foto: Tordis Gauteplass / NRK

Tror teknologien vil redde skisentrene

I Drammen skisenter har Erik Gråberg klokkertro på at den teknologiske utviklingen vil være redningen.

Han peker på at snøkanonene og heisene i dag bruker langt mindre energi enn tidligere, og at utviklingen vil fortsette.

– Framover må vi kanskje lage snø i bare fem døgn, mot ti i dag. Vi må ha flere snøkanoner, men total mengde energi vil sannsynligvis gå ned, sier han.

Men Gråberg får ikke støtte fra Truls Gulowsen i Naturvernforbundet.

– Det eneste vi kan gjøre er å stoppe klimaendringene, ellers må vi lage nye tradisjoner, avslutter Gulowsen.