Hopp til innhold

Naturvernerne misfornøyd: Beredskapssenter havner i turområde

Politiets nye beredskapssenter ødelegger et viktig turområde, mener naturvernorganisasjoner. De frykter støy fra politihelikoptrene.

Politiets beredskapssenter skal ligge på Taraldrud i Ski, opplyser justisminister Anders Anundsen (Frp) til NRK. Video viser dronebilder fra området. Foto: NTB scanpix

TARALDRUD: Dette området i Ski blir beredskapssenter. Det brukes også som turområde.

– For oss er dette bare trist, sier leder i Forum for natur og friluftsliv i Oppegård, sier Harald Lundstedt.

Harald Lundstedt

Harald Lundstedt er leder i Forum for natur og friluftsliv i Oppegård.

Foto: Privat

Fredag ble det kjent at regjeringen går inn for å legge det planlagte beredskapssenteret på Taraldrud i Ski. Beredskapssenteret skal huse politiets beredskapstropp, bombegruppe, krise- og gisselforhandlere og helikoptertjeneste.

Senteret blir liggende midt i et område som mange av innbyggere i Ski og Oppegård bruker som friluftsområde. Flere naturvernorganisasjoner har derfor stilt seg kritiske til Taralrdrud-alternativet. Lundstedt frykter særlig støy fra politihelikoptrene.

– Vi i de lokale natur og friluftsorganisasjonene må nå gå i dialog med utvikler for å prøve å skåne friluftsinteressene mest mulig.

Ønsker beredskapssenter velkommen

Idéen om å bygge et felles trenings- og beredskapssenter for politiets viktigste innsatsstyrker er minst 20 år gammel. Ski-ordføreren er derfor glad over at det endelig er fattet en henvendelse.

Tuva Moflag

Ordfører Tuva Moflag (Ap) i Ski.

– Det er viktig med et nasjonalt beredskapssenter og jeg er glad for at det blir i Ski, sier ordfører Tuva Moflag (Ap) i Ski.

– Vi vil selvsagt jobbe for at friluftsinteressene i området blir ivaretatt, og håper gode gangpassasjer blir tatt vare på.

Fra politisk hold har det vært bred enighet om at de ønsker et beredskapssenter på Taraldrud velkommen.

– Vi håper dette kan ha positive ringvirkninger for området vårt. Jeg drømmer om en politihøgskole i Ski eller Oppegård, men også andre arbeidsplasser knyttet til beredskap, sikkerhet og nødkommunikasjon kan ligge i området, sier Moflag.

– Mulig terrormål

Thomas Sjøvold

Ordfører Thomas Sjøvold (H) i Oppegård.

Beslutningen om å legge beredskapssenteret på Taraldrud berører også innbyggerne i nabokommunen Oppegård, som også bruke frilufts- og rekreasjonsområdet.

Ordfører Thomas Sjøvold (H) håper at regjeringen vil bidra til å sikre områdene rundt det nye beredskapssenteret.

– Dette er midt i et område som mange av våre innbyggere bruker som friluftsområde. I tillegg regner man et beredskapssenter som et mulig terrormål. Området vil bli gjerdet inn med svært høyt beredskapsnivå, sier Sjøvold til NRK.

Oppegård kommune fant derfor i i fjor en tomt som de selv mener er bedre egnet til å huse det nye beredskapssenteret. Sjøvold ser imidlertid også potensialet i beslutningen.

– Det vil nå være helt naturlig å peke på en tomt på for eksempel Kolbotn sentrum eller på Rosenholm for en politiskole, sier Sjøvold.

Taraldrud