Nasers familie håper å få fred

Familien til den drepte Naser Mohamady håper at belastningene som har ridd familien i et helt år nå får ta en slutt ved at dommen fra i går blir stående.

Et innrammet bilde av drepte Naser Abdol Mohamady i dress mellom to lysestaker

Ett år etter drapet på Naser Mohamady falt dommen i rettssaken. Nå håper familien dommen ikke blir anket.

Foto: Anne Ognedal/NRK

Den 47 år gamle tiltalte ble i går dømt til 17 års fengsel for overlagt drap. Samtidig skal han betale de etterlatte erstatning og oppreisning på snaut to millioner kroner.

Amir Mirmotahari representerte avdøde Naser Mohamadys bror og mor som bistandsadvokat i saken. Hans klienter aksepterer dommen, forteller han.

Aktor fikk det som han ville

– Dommen er i tråd med det de forventer. Tiltalte ble dømt til 17 års fengsel, i samsvar med det aktor påsto. Vi mente det var riktig nivå på straffen.

Amir Mirmotahari

Dommen er i tråd med det mine klienter forventet, sier bistandsadvokat Amir Mirmothatari.

Foto: Sebastian Nordli/NRK

I tillegg til 17 års fengsel er 47-åringen også dømt til å betale snaut to millioner kroner i erstatning og oppreisning, drøyt to tredeler av dette til den dreptes datter. 47-åringen motsatte seg kravene i retten, men det førte heller ikke fram.

– Det var litt usikkerhet rundt erstatningskravet, mye av det var bestridt fra den tiltaltes side. Men de fornærmede fikk fullt ut medhold i forhold til erstatningskrav og oppreisning, forteller Mirmotahari.

Nå håper hans klienter at det blir med denne ene rettsrunden.

– Familien håper at saken nå endelig kan avsluttes, og ikke blir anket. Det har vært en stor påkjenning det siste året. Men tiltalte hadde ikke erkjent overlagt drap, det han ble domfelt for. Så det kan være en sjanse for at det blir anket.

Det har så langt ikke vært mulig å få kontakt med den dømtes forsvarer, advokat Arild Holden.