Narkotikaen tar bussen

Smuglerne velger kollektivt når de skal over Svinesund.

Svinesundbruene
Foto: Rainer Prang / NRK

- Vi tar stadig flere som forsøker å smugle narkotika til Norge med buss eller tog, sier Wenche Fredriksen, sjef for grensekontrollen i tollregion Øst-Norge.

- Tror de slipper unna

Fortsatt tas mange av smuglerne under kontroll av privatbiler, men beslag på ekspressbusser og utenlandstog har økt i forhold til tidligere.

- Enkelte tror tydeligvis de kommer seg lettere over grensen ved å kjøre buss, sier Fredriksen.

Hun kan fortelle at tollerne på Svinesund gjør stadig flere store narkotikabeslag.

Ny rekordsommer

Hittil i år er det beslaglagt over 300 kilo hasj, mot litt over 20 kilo i hele fjor.

Nesten dobbelt så mye heroin har blitt forsøkt smuglet, og når det gjelder amfetamin har totalbeslaget økt fra kun en halv kilo i fjor til 13 og en halv kilo hittil i år.

- Vi har hatt store enkeltbeslag som gir utslag på statistikken, forteller Wenche Fredriksen.

- Dyktige tollere

Hun berømmer tollerne for innsatsen mot den stadig mer omfattende smuglingen.

- Gode og dyktige tjenestemenn er viktig i dette arbeidet. I tillegg er narkotikahunder og den nye scanneren gode hjelpemidler, sier Fredriksen.

Toller vinker inn bil til kontroll
Foto: Knut Fjeldstad / Scanpix