Nannestad skal gjennomgå forelegget

Hans Thue, ordfører i Nannestad kommune, sier at kommunen foreløpig bare har fått selve forelegget uten bilag.

– Vi har bedt kommunens juridiske rådgiver om å gjenomgå saken, og kommer til å ta stilling til forelegget rett over påske.