Hjelper rusavhengige med akupunktur

Senter for Rusforebygging i Drammen gir øreakupunktur til sine brukere. – Det hjelper, mener de rusavhengige.

Øreakupunktur

Rusavhengige mener øreakupunktur hjelper de med å sove.

Foto: Harald Inderhaug / Nrk

Alternative metoder i rusbehandling er sjeldent her til lands.

Senter for rusforebygging (SFR) i Drammen har øreakupunktur mot blandt annet søvnløshet vært en behandlingsmetode siden i 2007, og antall brukere som velger denne behandlingen øker for hvert år.

– Vi startet med 44 pasienter i 2007 og idag har 319 behandlinger i løpet av et år. Det er veldig veldig positivt. Og de fleste kommer jo tilbake to til tre ganger i uka, og det hjelper dem i hverdagen, sier feltsykepleier i SFR, Liz Sjøgren

Sjøgren setter akupunktur på rusmisbrukere fra 18 år og oppover. Erfaringene viser at denne behandlingen hjelper pasientene å sove, og døyver suget etter å ruse seg.

Unge brukere

Tilbudet er gratis for de som er tilknyttet SFR og det er de unge rusmisbrukere som bruker tilbudet mest.

Liz Sjøgren

Feltsykepleier på Senter for rusforebygging, Liz Sjøgren.

Foto: Harald Inderhaug / Nrk

– Vi har mange fra 18 til 24. De unge menneskene som bruker mye hasj som tar litt enkle og lettvinne løsninger mange ganger med det å finne ro, har stor effekt av det å komme hit og få akupunktur, sier Sjøgren.

I prosessen med å prøve å slutte, er det mange av rusmisbrukerne som sliter med å få sove, og det er ifølge Sjøgren ofte grunnen til at mange ikke klarer å bli rusfrie.

– Vi har fått tilbakemelding fra mange unge misbrukere som er vant til å røyke hasj på kveldene for å få sove. Etter å ha tatt akupunkur hos oss har de fått en bedre opplevelse av å slappe av og få sove, sier Sjøgren.

Mangel på søvn gjør det vanskeligere å takle hverdagen.

– Hvis du ikke sover så skjer det noe i hodet ditt. Du er ikke opplagt, du klarer ikke å fullføre ting, du snur jo hele døgnet ditt. Hvis du sover er du mer mottakelig. Du klarer å møte opp på de ulike behandlingsoppleggene som er lagt opp for deg, du klarer kanskje å holde på en jobb, skolehverdagen din blir annerledes, sier Sjøgren.

Øreakupunktur

Akupunktur er en gammel kinesisk behandlingsmetode som består i å sette tynne akupunkturnåler inn i spesifikke punkter på kroppen for å påvirke kroppens qi og dermed kurere sykdom og frembringe helse.

Øreakupunkturen eller aurikkelterapi, som er det riktige navnet på behandlingen, fokuserer kun på øret. Det er en refleksologisk behandling på samme måte som fotsoneterapi.

Øre-akupunktur

Ti nåler settes inn på punkter i øret.

Foto: Harald Inderhaug / Nrk

Det vil si at øret gjenspeiler kroppens nervesystem, kroppslige funksjoner og anatomi og organer.

På SFR bruker de kun ørene og setter ti punkter i hvert øre. Deretter sitter pasienten i 20 minutter i rolige omgivelser.

– Øret gir oss ganske mange indikasjoner på hvordan et menneske har det. For man ser på ulike punkter i øret hvor man trenger en nål. Man sier at øret er et omvendt foster og man stikker i forhold til det, sier Sjøgren.

Hvilken effekt har dette?

– Pasientene sover bedre, de har ikke det samme tankekjøret og russuget blir borte. De klarer å tenke litt annerledes i forhold til det med rusen og psyken sin, sier Sjøgren.

Sover bedre

I akupunkturstolen til feltsykepleiere Liz Sjøgren sitter 42 år gamle Sam.

Han har gått til akupunkturbehandling ved SFR i to og et halvt år i tillegg til medisinsk behandling.

– Akupunktur har hjulpet meg mye med min psykiske helse og nå klarer jeg å sove mye bedre på natta. Jeg blir rolig og klarer dagen bedre, sier Sam.

Sam var tung rusmisbruker i over 20 år og sier selv at han har brukt de fleste narkotiske stoffer.

– Jeg hadde det vanskelig, og hadde havnet på et tungt sted i livet. Men etter jeg begynte med akupunktur har jeg følt meg mye bedre. Jeg klarer å sove bedre, er i godt humør og er roligere på dagen, sier Sam.

Hvor viktig er akupunkturbehandlingen for deg?

– Det er veldig viktig for meg. Hvis jeg ikke sover så klarer jeg meg ikke gjennom dagen. Jeg føler meg helt ødelagt hvis jeg ikke sover. Jeg har heller ikke rust meg eller hengt i rusmiljøet etter jeg begynte med akupuktur. Jeg har sluttet helt å ruse meg, sier Sam.

Lite utbredt

Allerede i 1998 vurderte regjeringen at akupunktur mot rusavhengighet hadde en positiv effekt.

I Norges Offentlige Utredninger (NOU) fra 1998 står det følgende:

Det foreligger en rekke studier på akupunktur ved narkotika- og alkoholmisbruk. I tillegg finnes et større erfaringsgrunnlag fra klinikker som benytter metodene ved rusavvenning. Biologiske forklaringsmodeller er også angitt.

Det må konkluderes at akupunktur innen disse indikasjonsområder er mulig effektiv.

NOU 1998:21

Mulig effektiv vil i denne sammenheng si:

En del positive vitenskapelig forskningsresultater og god klinisk erfaring foreligger.

NOU 1998:21

Allikevel er øre-akupunktur som rusbehandling lite brukt i Norge. Men i Drammen er pågangen så stor at de nå utvider tilbudet:

– Ja når vi ser at vi har så mange som ønsker det, så er det jo bare å fortsette. Så nå utvider vi tilbudet med en akupunkturstol til. Det betyr at det er flere som får tilbudet, sier Sjøgren.

– Må tørre å satse

Sjøgren tror også at behandlingsmetoden vil bre seg ut i resten av landet.

– Jeg tror det er flere og flere som ser i den retningen, og at man har behovet for akupunktur. For man trenger noe alternativt i forhold til behandling. Men det er klart at akupunktur er ikke hele behandlingen, sier Sjøgren.

Hun mener at selv om dette er en alternativ behandlingsmåte, så er det verdt å prøve ut og satse på.

– Man kan ikke bruke medisiner for alt, og det å vise ihvertfall rusmisbrukere at det går an å bruke noe alternativt, det gir dem noe mer. Man kan ikke bare bruke paracet eller sovemedisin, for enkelte tar jo lettvinte løsninger. Tilbakemeldingen vi får fra rusmisbrukerne er at dette fungerer. Og så lenge de føler det så må vi jo kunne klare å satse på det. Og tørre å satse på det, sier Sjøgren.