Hopp til innhold

Najaden kan bli Norges neste fullrigger

Den svenske tremasteren skal til Fredrikstad – hvis den svenske riksantikvaren sier ja.

En sjelden fullrigger skal komme til Fredrikstad i løpet av våren. Det er tre-masteren Najaden, som for få dager siden ble kjøpt av entusiaster i skutemiljøet på Isegran. Den over hundre år gamle skuta skal slepes fra Sverige til Fredrikstad og brukes som museumsbåt.

Najaden til seil i en dokumentarfilm fra SVT, 1936. Skutevennene i Fredrikstad skal prøve å få fullriggeren ut til havs igjen.

Det flytende museet har ligget i Halmstad i årevis, og blitt påkostet millioner i oppussing. Nå har Seilskuteforeningen i Fredrikstad kjøpt den 48 meter lange skuta for 300.000 kroner. En nyhet som ikke har falt helt i de svenske skute-entusiastenes smak, etter deres Facebook-side å dømme. Men sinnet retter seg mot Halmstad kommune, ikke de norske kjøperne.

Langt fra fornøyd med hjemkommunen

– Gjennom å starte en stiftelse fantes en forhåpning om at Halmstad kommune skulle finne en mulighet til en lokal og positiv løsning på Najadens fremtid, skriver styret i Stiftelsen Najadens bevarande på sin Facebook-side.

– Dette initiativet ville Halmstad kommune åpenbart hverken støtte eller tro på. Stiftelsen har ført en dialog med både næringsliv og Halmstads innbyggere, og fått gode indikasjoner på at det fins vilje og sterk støtte til å bevare Najaden.

– Det er synd og skam at kommunen ikke gir oss muligheter til å fortsette vårt arbeid med å prøve å bevare Najaden i Halmstad.

Målet for entusiastene i Fredrikstad er å få tremasteren til Fredrikstad i løpet av våren.