NAF: – Barn bør følges til skolen i minst to år

DRAMMEN (NRK): Barn bør følges til skolen av en voksen i hvert fall de første to årene, mener NAF. Ved å kjøres lærer de seg ikke å bli gode trafikanter.

Liten jente på vei til skolen hånd i hånd med sin mor.

Skal barn lære seg å bli gode trafikanter bør de gå eller sykle til skolen, mener NAF.

Foto: Jan Haas / NTB scanpix

– Skolebarn bør helst gå eller sykle til skolen. Ved å kjøres lærer de seg ikke å bli gode trafikanter, sier kommunikasjonsrådgiver i NAF, Nils Sødal.

60 000 førsteklassinger har nå 14 dagers erfaring i å komme seg til skolen og NAF anbefaler at barna følges i hvert fall de første par årene.

NAF har undersøkt hvordan foreldre opplever sikkerheten på barnas skolevei, og hver tredje forelder med barn i skolealder mener at trafikksikkerheten langs skoleveien er et problem.

Inger Elisabeth Sagedal

Sagedal forklarer at det viktigste er at foreldrene er med på å skape en trygg skolevei.

Foto: Erik Norrud / NAF

– Når så mange opplever at bilkjøring langs skoleveien kan skape farlige situasjoner, blir det litt av et paradoks når en selv velger å kjøre barna sine for at de skal komme seg trygt frem. Det gjør forholdene langs veien enda farligere, sier kommunikasjonssjef i NAF, Inger Elisabeth Sagedal.

– Heldigvis løper de mest på fortauet

– Jeg tenker det er viktig for å skape litt trygghet i starten. Det er en overgang her borte som det er litt ok å være oppmerksom på, forteller Andreas Hasseløy.

Han er pappa, og følgeleder for fem barn på vei til Danvik skole i Drammen.

– Det er viktig å gå forsiktig. Og passe seg for biler! sier førsteklassingene Anton, Sylvester og Kristian i kor. Før de plutselig setter i en spurt.

– Vi løper fordi vi har lyst til å ha det gøy på skoleveien, sier de tre.

– Heldigvis løper de mest på fortauet, supplerer pappa Andreas.

Vi ble med langs skoleveien. Hør radioreportasjen:

Mye energi

Ved å gå til skolen mener NAF at elevene blir bedre trafikanter. I stedet for å sitte passivt i bilen, lærer de regler og samspill i trafikken.

– Det er bra at jeg er her som en hjelpende hånd. Det er mye engasjement og energi så tidlig på morgenen. Men de er veldig glade for å gå på skolen da. Det er jo positivt, sier Hasseløy.

Danvik skole i Drammen

Andreas Hasseløy sier ungene har en trygg vei til Danvik skole i Drammen, men at det er en overgang det er ok å være oppmerksom på.

Foto: Tove Bø / NRK

– Men de løper jo hit og dit. Pleier dere å rekke skolen da?

– Vi pleier å rekke det med glans. Vi går ganske tidlig, så det er mye tid til «feilskjær», ler han.

Viktig å skape en trygg skolevei

NAF er også opptatt av at foreldrene setter av god nok tid til at elevene kommer seg trygt på skolen. De anbefaler å alliere seg med andre foreldre.

– Har du ikke mulighet til å følge barnet ditt hver dag, slå deg sammen med andre foreldre og lag følgegrupper. Det viktigste er at du er med på å skape en trygg skolevei for poden og andre barn, sier Sagedal.