NAF ønsker flere innfartsparkeringer

Over tre ganger så mange bruker innfartsparkeringene ved Vinterbro og Tusenfryd nå sammenliknet med før lokførerstreiken.

Parkering
Foto: Stig Morten Waage / NRK

Inger Elisabeth Sagedal

Inger Elisabeth Sagedal, kommunikasjonssjef i NAF.

Foto: Erik Norrud / NAF

NAF mener tallene viser at det må bygges flere innfartsparkeringer vest for Oslo.

– Vi mener at vi også burde få innfartsparkeringer langs vestkorridoren, slik at disse er på plass hvis det dukker opp nye akuttsituasjoner, sier Inger Elisabeth Sagedal, kommunikasjonssjef i NAF.

Innfartsparkeringene på Tusenfryd ble åpnet i forbindelse med oppgradering av Brynstunnelen på E6, som skal pågå helt frem til sommeren 2017. Men frem til lokførerstreiken var det få bilister som faktisk benytter seg av tilbudet. Likevel viser tellinger Statens vegvesen har gjort at plassene fortsatt ikke er fulle.

Streik rammer halvparten av togene på Sørlandsbanen

– Det er mye vi kan si om de parkeringsplassene som finnes i dag som ikke er optimale. Vi ber Statens vegvesen, Oslo og Akershus om å samarbeide for å få et godt nett av parkeringsplasser og god sanntidsinformasjon på skiltene slik at dette blir enda bedre tilrettelagt, sier Sagedal

– Få alternativer til tog

Solveig Schytz

Solveig Schytz, leder hovedutvalg for samferdsel i Akershus (V).

Foto: Dag Aasdalen / NRK

Men forslaget har fått en lunken mottakelse fra Akershus fylkeskommune som heller ønsker at busser blir brukt til å frakte de reisende til togstasjoner.

– Hovedstrategien er at folk skal ta bussen til toget fordi toget har størst kapasitet og kan ta unna flest folk. Det gir den aller beste løsningen for kollektivtrafikken, sier leder i hovedutvalg for samferdsel i Akershus fylkeskommune. Solveig Schytz (V).

Lederen i hovedutvalget er heller ikke overrasket over at parkeringsplassene blir mer brukt nå.

– Det er ikke så rart. De som bor i Follo og i Sørkorridoren har veldig få alternativer til tog.