Hopp til innhold

Næringslivets klimapris til Hafslund

Hafslund Oslo Celsio ble torsdag tildelt Næringslivets klimapris for karbonfangstanlegget på Klemetsrud.

‒ Anlegget blir en spydspiss i den norske, europeiske og globale klima- og energiomstillingen, sier NHO om prisutdelingen.

Juryen vektlegger i begrunnelsen at verden er avhengige av å fange og lagre CO₂ for å nå Parisavtalens mål – å redusere den globale oppvarmingen med 1,5 grader.

Prisen ble delt ut under Zerokonferansen og er et samarbeid mellom NHO, NTNU og ZERO.