Skal se om næringsbyråden har gjort jobben sin

Næringsbyråd Hallstein Bjerckes rolle i forkant av Oslo Vei-konkursen skal granskes.

Hallstein Bjercke

Granskningen av om kommunen har fulgt godt nok med som eier, skal særlig fokusere på om ansvarlig byråd Hallstein Bjercke har gjort jobben sin.

Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

Det går fram av mandatet som Kommunerevisjonen har fått for sine videre undersøkelser.

Oslo kommunes første tegn på at noe var galt i Oslo Vei kom i juli. Da kom et anonymt varsel som inneholdt påstander om misligheter i forbindelse med leie av Oslo Veis hovedkontor i Uelandsgate 85 og innleie av arbeidskraft.

Oslo Vei ble slått konkurs 7. desember, etter at byrådet sa nei til økonomisk krisehjelp.

Næringsbyråd Hallstein Bjercke fra Venstre sa da at han var overrasket over at selskapet tapte så mye penger så fort uten at han ble informert før et nytt styre var på plass i september.

– Det er både alvorlig og overraskende. Vi skal til bunns i hva dette skyldes og hvordan man har havnet i denne situasjonen, sa han til NRK i desember.

Kartleggingen av mulige straffbare forhold vil bli gjennomført av Kommunerevisjonen i samarbeid med bostyret i selskapet.

Artikkelen fortsetter under bildet:

Uelandsgate 85

Oslo Vei har leid lokaler i dette bygget. I Skifteretten ble det klart at det konkursrammede selskapet skylder 450 millioner kroner.

Foto: NRK

To spor

Leder for Oslo kommunes kontrollutvalg, Frode Jacobsen, forklarer at de i hovedsak skal følge to spor.

– Vi har bedt revisjonen se på to ting i forbindelse med denne konkursen. Det ene er om noen har tusket til seg penger på en måte de ikke skulle gjort. Det andre går på om eierskapet har vært utøvd på en god måte, sier Jacobsen.

Granskningen av om kommunen har fulgt godt nok med som eier, skal særlig fokusere på om ansvarlig byråd Hallstein Bjercke har gjort jobben sin.

Frode Jacobsen understreker at han ikke har noen holdepunkter for at byråden ikke har gjort jobben sin.

– Jeg har ingen grunn til å tro at han gjort noe galt. Men kontrollutvalget gjør ikke jobben sin dersom de ikke undersøker om kommunens eierinteresser er ivaretatt på en god måte, understreker han.