Mot løsning på det store togrøveriet

21 år etter hestehandelen som har blitt kalt det store togrøveriet, er det endelig lys i tunnelen for Ringeriksbanen.

Ringeriksbanen

Ringeriksbanen

Foto: Illustrasjon / NRK

Borghild Tenden (V)

Borghild Tenden.

Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix
Hallgeir Langeland

Hallgeir Langeland.

Foto: NRK
Knut Arild Hareide, KrF-leiar

Knut Arild Hareide.

Foto: Simon Solheim / NRK

Både regjeringspartiene og opposisjonen vil i gang med byggingen i 2018 nå de behandler Nasjonal Transportplan i dag. Men Venstre frykter at dette er tomme løfter fordi det ikke samtidig settes av planleggingsmidler.

– Jeg frykter banen blir skjøvet ut i tid enda en gang og det må bare ikke skje, og det kommer ikke til å skje når Venstre komme i regjering etter valget, sier Borghild Tenden (V).

Venstre vil derfor sette av 1,2 milliarder kroner til Ringeriksbanen i første transportplanperiode fra 2014 til 2017 for å planlegge dobbeltsporet mellom Sandvika og Hønefoss og komme i gang med grunnerverv.

Lover oppstart i 2018

Men SVs samferdselstalsmann Hallgeir Langeland tror det er mulig å starte byggingen i 2018, forkorte reisetiden på strekningen med én time, selv om det ikke er øremerket planleggingsmidler fram til da.

– Sånn som SV oppfatter det starter vi opp fra 2018.

– Men hvordan er det mulig uten planleggingsmidler?

– Jernbaneverket har planleggingsmidler. Det har de hvert år. De må bare bruke de planleggingsmidlene etter de signalene som stortingsflertallet til en hver tid gir. Det er jobben til Jernbaneverket, sier Langeland.

Frykter ikke å bli lurt igjen

Det var nettopp SV som ble utsatt for det mye omtalte togrøveriet i 1992. I en legendarisk hestehandel lovte Arbeiderpartiet å bygge Ringeriksbanen hvis SV stemte for ny E16 gjennom daværende samferdselsminister Kjell Opseths hjemfylke Sogn og Fjordane.

E16 er på plass for lengst, men løftet om Ringeriksbanen løp Arbeiderpartiet fra. Hallgeir Langeland frykter ikke å bli lurt på nytt.

– SV er ikke lurt. Vi har fått alle de andre partiene med på at nå skal Ringeriksbanen bygges.

KrF er også optimistisk

Transportkomitéens leder Knut Arild Hareide fra Kristelig Folkeparti er også optimist på tunnelen under Krokskogens vegne etter komitébehandlingen av Nasjonal Transportplan.

– Ja, jeg tror vi kan begynne å bygge i 2018. Både opposisjonen og regjeringspartiene peker på at vi må komme i gang med planlegging i første del av perioden.

– Men det er det ikke satt av penger til.

– KrF har satt av flere midler til Jernbaneverket. Og i de årlige budsjettene må vi gi bevilgninger til de konkrete prosjektene og vi vil så absolutt prioritere planleggingsmiddel i 2014 til Ringeriksbanen, men det må vi selvfølgelig komme tilbake til når vi vedtar budsjettet

– Hvorfor er Ringeriksbanen så viktig?

– Med den veksten vi har rundt Oslo vil jo en bane til Ringerike, til Hønefoss bety veldig mye for hvordan vi kan fordele veksten i dette området sånn at ikke all veksten blir i Oslo-gryta. Og så vet vi at denne banen er en viktig del av Bergensbanen. Både for gods og passasjerer så er dette den største betydning for å få ned tiden på Bergensbanen. Det vil være en innsparing på godt over en time, sier Hareide.