Naboer i Holmenkollen krangler om tujahekk – nå møtes de i retten

En huseier på Oslo vest har saksøkt naboen for å ha for høye hekker. – Det er veldig sjelden det kommer nabotvister i Oslo tingrett, sier informasjonssjef Irene Ramm.

Oslo tinghus

NABOKONFLIKT: To naboer møtes i tingretten på grunn av uenighet om høyde på to tujahekker.

Foto: Petter Nielsen / NRK

Denne uka starter en ganske sjelden rettssak i Oslo tingrett. Det er ikke uvanlig at naboer krangler, men det er ikke like vanlig at to hekker, et gjerde og skader på asfalt i oppkjørsel fører to naboer til tingretten.

– Det er veldig sjelden det kommer nabotvister i Oslo tingrett. Vi har ikke statistikk på dette, men det er vårt inntrykk, sier Irene Ramm, informasjonssjef ved Oslo tinghus.

Et par bosatt på Oslo vest saksøker naboene sine, fordi de ikke har beskåret to av sine hekker nok. Naboene har en 5 meter høy tujahekk av typen smaragd mellom sin eiendom og en tredje nabo, og en hekk på 2 meter mot naboparet som saksøker dem.

Ingen av partene ønsker å uttale seg til NRK.

Redd for «hekkedød»

Paret som saksøker naboene sine hevder at smaragdhekken blant annet kaster skygge og framstår som et fremmedelement i området. Denne hekken er 5 meter høy, og de vil at hekken skal skjæres ned til 3 meter.

Denne hekken er kjernen i nabostriden på Holmenkollen.

TUJA: Det er denne tujahekken som står i sentrum av konflikten mellom naboene i Holmenkollen.

Foto: Andreas de Brito Jonassen / NRK

De vil også at hekken som grenser til deres egen eiendom skal holde en høyde på 2 meter. Denne hekken skal være 2 meter høy i dag, men saksøker vil ha en forsikring om at naboene holder hekken på denne høyden.

Det kommer fram i sluttinnlegget advokatene til partene har skrevet i forbindelse med den forestående rettssaken.

Saksøkerne mener at naboene bryter nabolovens paragraf 2, 3 og 10, som blant annet handler om at man ikke skal gjøre noe som fører til ulempe for naboene sine. Det er regler for hvor høy en hekk kan være, hvis hekken ikke fungerer som et grensegjerde. Etter loven kan en hekk alltid være opptil 2 meter høy.

Eieren av hekken mener at hekkene fungerer som grensegjerder, og at smaragdhekken på 5 meter vil bli rammet av «hekkedød» hvis hekken må kuttes ned til 3 meter. De to naboene er også uenige om fordelene og ulempene med hekkene.

– Koster mye penger å ta saker til retten

Anders Leisner, leder for medlemsrådgivning i Huseiernes Landsforbund, tror at nabokonflikter sjelden kommer til retten fordi det koster mye penger.

– Det er dyrt å føre en rettssak, så det er det ikke så mange som gjør. Vi tror at store kostnader gjør at flere som kunne tenke seg å gå til retten, ender med ikke å gjøre det, sier han.

– Vi anbefaler medlemmene våre til først å forsøke en god prat over gjerdet. Det kan også være nyttig å gå til et forliksråd, sier han.

Leisner forteller at folk oftest tar kontakt fordi de lurer på hva lovverket sier.

– Det kan være lurt å finne ut om en konflikt er noe man som nabo bør tåle, eller om det kan være brudd på naboloven. Det er jo begrensninger for hvor store ulemper en nabo kan påføre deg, sier han.

694 nabokonflikter til mekling

Konfliktrådet behandlet 694 nabokonflikter i 2017. Informasjonssjef Gro Jørgensen sier at de har hatt omtrent samme antall nabotvister de siste årene.

– Nabosaker i konfliktrådet er ganske sesongbetont, med konflikter knyttet til trær og hekker på sommeren, og snømåking og lignende på vinteren, sier hun.

Hun mener at det er verdt å prøve Konfliktrådet for alle naboer som er i konflikt.

– Tilbudet er gratis, og vi prøver å finne en løsning som alle kan leve med. Meklingen kan avsluttes når partene ikke lenger har lyst til å fortsette, sier hun.

Krever erstatning

Eieren av hekkene i Holmenkollen saksøker i denne rettssaken naboene sine med et motsøksmål. De vil at naboene skal fjerne eller flytte et gjerde som står ved siden av deres 2 meter høye hekk. Her er de to naboene uenige om hva som opprinnelig var avtalt om plassering av hekk og gjerde.

De krever også 183.142 kroner i erstatning for «tingskade». De anklager blant annet naboen for å ha «ødelagt» en tidligere tujahekk som stod mellom eiendommene deres, og at svekkelsen og etter hvert hekkens død, førte til skade på asfalt på gårdsplassen, lyktestolpe og utendørs elektrisk lyssystem.

Advokaten til naboene med hekkene, Silje-Marie Wegner Lønning, skriver i sluttinnlegget at det oppsto skader på det elektriske systemet i forbindelse med at naboen beveget seg inne på hennes klienters eiendom.

Advokaten til naboen som er anklaget for dette, Alf-Erik Vollen, skriver i sluttinnlegget at hans klient ikke har «forårsaket hull i asfalt hos saksøker», og at fjerning av den opprinnelige hekken var gjort etter avtale.

Begge parter krever at den andre part betaler saksomkostningene. På vitnelisten står blant andre naboer og flere arborister.