Nå tyter det gift opp av bakken over søppeldeponiet

Giftstoffet arsen er påvist i et leke- og parkområde over det gamle avfallsdeponiet på Holt Vestvollen i Skedsmo. – Vi er sjokkert, sier nabo.

Et gjerde sperrer av deler av plenen, der det nå er påvist arsen.

ARSEN I BAKKEN: I et område ved det gamle søppeldeponiet i Skedsmo er det oppdaget nivåer av arsen som er åtte ganger høyere enn tillatt.

Foto: Dag Aasdalen / NRK

Det var naboer til området som reagerte på et brunt stoff som en stund har piplet opp på gresset mange steder.

Derfor bestilte kommunen prøver av stoffet, som viste seg å være rust med arsen. Stoffet er funnet blant annet på en stor gresslette, som brukes som lekeområde og fotballbane.

Nå opplyser selskapet Multiconsult til NRK at prøvene viser nivåer av giftstoffet som er åtte ganger høyere enn tillatt nivå.

– Vi er helt sjokkert. Jeg kan ikke tro det er sant, sier Marianne Mikkelsen, som bor i området. Hun er også med i styret i Lillehaugen borettslag.

Her siver det brunt stoff opp av bakken ved søppeldeponiet i Skedsmo

Det er dette brune stoffet som siver opp av bakken, og som inneholder arsen.

Foto: Dag Aasdalen / NRK

På EUs liste

Analysen viser at konsentrasjonen av stoffet er 64 milligram pr. kilo.

– Det er en ganske høy konsentrasjon og det er bekymringsverdig, sier Øyvind Mikkelsen, som er professor ved institutt for kjemi ved NTNU.

Han sier stoffet blir ansett som veldig giftig, og er et av stoffene man har vært bekymret for i forbindelse med forgiftningen av drikkevannskilder i Bangladesh og ved oljesandutvinning i Canada.

– Om det kommer i vann så er det bekymringer knyttet til det, sier professoren.

Noen av formene for arsen er kreftfremkallende og arsen og dets forbindelser er stoffer som EU ønsker å følge med på blant annet i mat gjennom et direktiv og overvåkningsprogram fra 2015, ifølge Øyvind Mikkelsen.

Skal demonstrere foran rådhuset

Historien om det tidligere søppeldeponiet på Skedsmo startet for noen år siden da en hekk visnet, et epletre døde og det brant på et bad.

Den siste tiden har NRK skrevet om hvordan metangass siver inn i flere hus som er bygget oppå det gamle deponiet. Flere av husene er blitt skeive på grunn av at bakken synker og naboer mener de har blitt syke på grunn av gass fra deponiet.

Marianne Mikkelsen bor over det gamle deponiet

Marianne Mikkelsen og naboene planlegger morgendagens demonstrasjon foran rådhuset i Skedsmo.

Foto: Jan Kenneth Bråten / NRK

Når NRK møter naboene på Holt Vestvollen tirsdag ettermiddag, er de i gang med å planlegge en demonstrasjon foran Rådhuset i Skedsmo, i forbindelse med kommunestyremøtet onsdag.

Den stille aksjonen med påmalte plakater og spesiallagde T-skjorter har vært planlagt en stund, selv om nyheten om at det er funnet arsen først ble kjent i dag.

– Det er ikke måte på. Det kommer groteske nyheter nesten hver dag i denne saken, sier Marianne Mikkelsen.

Hun forteller at både barn og hunder bruker gressletta som lekeområdet, og sier naboene nå er fortvilet.

– Hva er det neste som skal skje? Er det et annet giftstoff? Skal det begynne å brenne? Jeg venter egentlig bare på en ny forferdelig nyhet, sier hun.

Et gjerne er satt opp rundt en kum fordi det siver metangass opp

Dette området har kommunen sperret av fordi det siver metangass opp av bakken.

Foto: Dag Aasdalen / NRK

Vurderer å grave opp hele området

Kommunen skal nå vurdere å fjerne en meter av det øverste jordsmonnet, men vil avvente prøver som skal vise hvor stort område som er infisert med arsen.

I tillegg har området rundt en kum blitt sperret av med sikkerhetsgjerder etter at det er avdekket at det siver opp metangass ved siden av kummen. Metangass kan potensielt være eksplosiv.

Selv om begge kildene i denne saken heter Mikkelsen, er de ikke i slekt.

I en tidligere utgave av denne artikkelen ble det skrevet at arsen var på EUs lister over stoffer med særlig farlige egenskaper. Ifølge Øyvind Mikkelsen er det riktige at arsen og dets forbindelser hører til stoffer som EU ønsker å følge bl.a i mat gjennom direktiv Commission Regulation (EC) No 2015/1006, og overvåkningsprogram fra 2015.

Området over det gamle søppeldeponiet som er avsperret

Dette tredje området er også sperret av fordi kommune frykter at det kan være noe giftig i vannet. 

Foto: Dag Aasdalen / NRK
Naboer har samlet seg for å lage skilt før aksjonen foran rådhuset i Skedsmo
Foto: Jan Kenneth Bråten / NRK