Nå telles utenlandske vogntog på veiene

Norges Lastebileier-Forbund er sikker på at de kommer til å se en negativ tendens med flere utenlandske vogntog.

Norges lastebileierforbund er sikker på at de kommer til å se en negativ tendens med flere utenlandske vogntog.

På 20 forskjellige steder i hele landet blir det telt og registrert hvor mange utenlandske og norske vogntog som kjører på de norske veiene.

På flere steder i hele landet blir det nå registrert hvor mange utenlandske og norske vogntog som kjører på veiene.

Norges Lastebileier-Forbund står bak telleaksjonen.

– På 25 minutter har det passert to norske biler og 36 utenlandske, forteller mennene fra Norges Lastebileier-Forbund som teller lastebilene på veien på Svinesund.

Kun ni prosent norske

Der står fire menn på hver sin side av E6 ved grenseovergangen for å registrere hvor mange norske og utenlandske vogntog som kjører forbi. En lignende aksjon ble gjennomført for to år siden.

– Da var det 91 prosent utenlandske vogntog som passerte grensen og ni prosent norske. Det betyr at norske transportører ikke greier å konkurrere på det utenlandske markedet, sier fylkesleder i Østfold, Erik Graarud.

Teller lastebiler

Norges Lastebileier-Forbund teller vogntogene på veien. Fylkesleder i Østfold, Erik Graarud (t.h.), sier at de aller fleste er utenlandske.

Foto: Sara Vilde Solås / NRK

– Flere utenlandske aktører

Administrerende direktør i Norges Lastebileier-Forbund, Geir A. Mo er ikke i tvil om at dagens telling vil vise en negativ tendens, med enda flere utenlandske vogntog på veiene enn norske.

Geir A Mo, vogntogtelling

Administrerende direktør i Norges Lastebileier-Forbund, Geir A. Mo.

Foto: Kjell Olav Nordberg / NRK

– All tilgjengelig statistikk tyder på at det kommer til å være en høyere utenlandsandel nå enn det var for to år siden. Det er fordi vi stadig får flere utenlandske aktører på norske veier, fra lavkostland i Øst-Europa som overtar mer og mer av den norske transporten, sier han.

Utenlandske vogntog har ikke bare betydning for norsk transport, sier Mo.

– Konkurransen innad i Norge har påvirkning på trafikksikkerheten, og det har selvfølgelig påvirkning på norske arbeidsplasser og norsk næringsliv.