Her tar de første spadetak ved Gjellestadskipet

For første gang på over 100 år skal et vikingskip graves ut i Norge. Fredag startet arbeidet.

Sveinung Rotevatn tar første spadetak

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) tar første spadetak ved Jellhaugen i Halden.

Foto: Martin Tangen Schmidt/NRK

– Det er veldig stort. Her graver vi opp Norges historie, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn.

Statsråden fikk æren av å ta det første spadetaket på jordet i Halden. Rotevatn fikk noen flekker på skjorta, men smiler av den historiske begivenheten.

– Ved å grave her kommer vi til å lære ting vi ikke aner i dag. Det er kjempeviktig! Det fyller ut biter i vår historie som vi trenger å fylle ut.

Arbeidet med å grave frem skipet, som er over 1300 år gammelt, kommer til å pågå i flere måneder.

Ikke et komplett skip

Det var lenge usikkert hvor mye av skipet som faktisk lå bevart i jorda ved Halden i Østfold, men i 2019 fant arkeologene kjølen på skipet.

Men et komplett skip kommer ikke til å bli gravd frem.

Her sitter arkeologer med bit av kjølen fra Gjellestadskipet i hendene.

Her sitter arkeologene Jan Bill og Christian Løchsen Rødsrud med en bit av kjølen fra Gjellestadskipet i hendene.

Foto: Per Øyvind Fange/NRK

– Det vi kommer til å sitte igjen med er i hovedsak avtrykk i bakken av skipsplankene. Men med moderne teknologi så kan vi dokumentere det så godt at man kan lage en rekonstruksjon av skipet i stor detalj som man kan vise frem, forteller direktør for Kulturhistorisk museum, Håkon Glørstad.

I første fase kommer all matjorden som ligger oppå skipsgraven til å gjennomsøkes, meter for meter. Senere skal delen av skipet som er dårligst bevart graves opp, før delen som ser best bevart på georadaren undersøkes.

Flere folk i arbeid på jordet

Arbeidet i Halden kommer til å pågå frem til oktober.

Foto: Martin Tangen Schmidt/NRK

Museumsdirektøren sier at utgravingen er viktig for å forstå forholdene under vikingtiden.

– Ikke minst hvordan makten har vært organisert, politikken og hvordan styrkeforholdene har vært i en veldig avgjørende fase av Norges historie.

Angrepet av sopp

I mai ble det kjent at regjeringen gir 15,6 millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett til utgraving av Gjellestadskipet, etter at Riksantikvaren anbefalte at skipet må graves opp på grunn av forfall der det ligger nå.

I januar fortalte arkeolog Jan Bill at skipet var utsatt for et svært ødeleggende soppangrep.

Oppdaget i 2018

De første sporene av vikingskipet ble oppdaget høsten 2018, ved hjelp av elektromagnetiske signaler. Der kunne forskerne se omrisset av et skip, uten å ta et eneste spadetak. Funnet ble gjort i forbindelse med at grunneier hadde søkt om drenering av jordet.

Håkon Glørstad – direktør for kulturhistorisk museum

Direktør for Kulturhistorisk museum, Håkon Glørstad, sier arkeologer verden over misunner alle som er i arbeid ved Gjellestadskipet.

Foto: Martin Tangen Schmidt/NRK

Det unike funnet ble omtalt i medier verdier rundt. Fortsatt er interessen fra utlandet stor.

– Vikingskipsutgravninger er en sjeldenhet. I arkeologisk sammenheng er vikingskipene som er stilt ut på Bygdøy noen av verdens største attraksjoner. Tanken på at man nå går i gang med en ny utgravning er fantastisk spennende for alle verdens arkeologer, sier Glørstad.