Nå starter kampen om kollektivpotten

I statsbudsjettet for i år ble det lagt inn nesten en halv milliard ekstra kroner til kollektivsatsing i byområder. Nå kan åtte regioner komme med forslag til tiltak.

Glommaringen

Glommaringen, busspendelen mellom Fredrikstad og Sarpsborg, er et av flere tiltak som allerede nyter godt av belønningsmidler fra staten. At flere tar bussen i stedet for å sette seg i førersetet selv er en av forutsetningene for at pengesekken fortsatt er åpen.

Foto: Anne Ognedal / NRK

425 millioner kroner er fra tirsdag i spill, i den såkalte belønningsordningen for bedre kollektivtransport .

– Det er som følge av budsjettforliket for 2017. Regjeringen ønsker å satse på kollektivtrafikk, sykkelveier og andre tiltak, sier Monica Carmen Gåsvatn (H).

I morgen sender Samferdselsdepartementet ut en pressemelding, der de inviterer de følgende åtte regionene til å komme med tiltak pengene kan brukes på:

  • Nedre Glomma
  • Oslo/Akershus
  • Bergen
  • Nord-Jæren
  • Kristiansand
  • Buskerudbyen
  • Grenland
  • Tromsø
Olav Moe i studio

– Vi trenger disse midlene for å opprettholde de gode tilbudene vi har. Vi trenger også midler for 2018, så vi må jobbe videre, sier Moe.

Foto: Basel Kherallah / NRK

I nedre Glomma, eller Fredrikstad og Sarpsborg, er det brukt penger fra ordningen de tre siste årene på blant annet gratis ferge i Fredrikstad, busspendelen Glommaringen mellom de to byene, og bussavganger til det nye Østfoldsykehuset på Kalnes.

– I nedre Glomma bor det 130.000 innbyggere, nesten 120.000 av dem i tettstedbebyggelsen. Det er landets femte største by eller tettstedsområde, minner Gåsvatn om.

Nullvekst i biltrafikken

Ett av kravene for å få penger er at personbiltrafikken ikke øker.

Trafikktellingen for 2016, som ble offentligjort i forrige uke, er i så måte godt nytt. Den viser at personbiltrafikken i Nedre Glomma-regionen gikk ned med to prosent, og er nede på 2013-nivå.

– Det ser veldig lovende ut, sier lederen av fylkestingets samferdselskomité, Olav Moe (KrF).

Monica Carmen Gåsvatn i studio

Med gode nok tiltak kan kollektivtransporten i nedre Glomma sikres, mener Monica Carmen Gåsvatn (H).

Foto: Basel Kherallah / NRK

– Fortsetter dette, også før bomstasjonene rundt Glomma åpner, må jeg si at det lover godt for tiden etter 2017.

– Det kalles jo belønningsmidler. Det er jo en belønning for at vi gjør tiltak for å redusere bilbruken.

Må fortsatt gjøre en innsats

I 2019 kommer byvekstavtalene . Da slås flere statlige ordninger sammen til én. I første omgang skal areal- og transportpolitikken samordnes i Stavangerområdet/Nord-Jæren og Bergensområdet. Oslo/Akershus og Trondheimsområdet er de to neste. Så skal erfaringene fra de fire første danne grunnlag for de områdene som skal vurderes videre.

– Vi håper at vi nå er på full vei inn i disse avtalene, men da må vi også få en finansiering for 2018 for å slippe å redusere de gode tilbudene vi allerede har, sier Olav Moe.