Hopp til innhold

– Reglene kommer på et ugunstig tidspunkt

Alle som skal fiske hummer i høst må registrere seg hos Fiskeridirektoratet. Hummerfiskerne applauderer tiltakene, men skulle ønske de hadde kommet tidligere.

HUMMER

Forskere fra Havforskningsinstituttet tar en rekke mål på hummeren før den registreres og settes ut igjen. Nå skal de kunne ringe direkte til fiskere for å få hjelp til å måle hummerbestanden.

Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

– Det er mye positivt i disse nye reglene, men jeg synes at de kommer litt vel sent, sier hummerfisker Ivar Martinsen som holder til på Hvaler.

Ivar Martinsen

Fisker Ivar Martinsen fra Hvaler mener reglene kommer litt i seneste laget.

Foto: Christian Nygaard-Monsen/NRK

Han er i full gang med å gjøre båten Spjærøy klar til starten av hummerfisket 1. oktober.

Men midt i forberedelsene sendte fiskeriminister Per Sandberg ut en pressemelding for å fortelle om flere nye regler som skal gjelde for årets fiske.

Et av de nye tiltakene er at både fritidsfiskere og yrkesfiskere må registrere seg hos Fiskeridirektoratet for å få lov til å delta i hummerfisket.

Per Sandberg på en mottakelse i den norske ambassaden i Beijing. Her i samtale med sjefene for

Fiskeriminister Per Sandberg mener det er bred enighet om de nye tiltakene i hummerfisket.

Foto: Peter Svaar / NRK

Det blir også innført et maksimalmål for hummer på 32 centimeter langs Skagerrak-kysten for å spare de største individene.

– Det er viktig å få innhentet bedre kunnskap om bestandsstørrelse og beskatningstrykk i hummerfisket, og jeg oppfatter at det er bred enighet om de nye tiltakene, sier Sandberg.

Registeret vil gjøre det lettere å kontakte en del av fiskerne og ut fra deres fangster beregne hummerbestanden.

Fiskere får eget nummer

Hos Fiskeridirektoratet har man vært bekymret for at det økende antallet deltakere i hummerfisket de siste årene har gjort det vanskelig å vite hvor mye hummer som faktisk blir tatt ut.

Direktør Aksel Eikemo i Fiskeridirektoratet er glad for å få på plass de nye reglene.

– Vi trenger bedre data på den totale mengden hummer som blir tatt ut, men også over fritidsfiskere og yrkesfiskere som driver med hummerfiske, sier han til NRK.

Det første steget for å få bedre oversikt blir altså en obligatorisk påmeldingsordning.

– Slik vil vi få bedre kontroll. Alle som registrerer seg vil få sitt eget spesifikke nummer som de må merke teinene med, sier Eikemo.

– Ugunstig tidspunkt

Fisker Tom Erling Sollie fra Vestfold forteller at hummerfiskerne har etterlyst tiltakene i flere år.

Han er glad for at de endelig har kommet på plass, men i likhet med Ivar Martinsen på Hvaler synes også han at reglene kommer for tett på starten av hummerfisket.

– Det er bare to uker igjen til teinene går i sjøen, så tidspunktet er veldig ugunstig, for det er veldig kort tid. Men både vi og Fiskeridirektoratet er innstilt på at fiskerne skal klare å holde fristen.

Tom Erling Sollie

Hummerfisker Tom Erling Sollie ønsker de nye reglene for hummerfiske velkommen.

Foto: Hans Petter Reppe/NRK

Vil ringe til fiskere

Med de nye reglene vil Havforskningsinstituttet kunne ta direkte kontakt med fiskerne som har registrert seg, for å be om hjelp til metodeundersøkelser på hummerbestanden.

Eikemo understreker at fritidsfiskerne kun trenger å registrere seg selv, ikke hvor mye hummer de har tatt ut.

– Havforskningsinstituttet vil da kunne ringe rundt og anmode fiskere til å gi data på en frivillig basis. Resultatene vil ikke være hundre prosent nøyaktige, men de vil gi et godt estimat.

Hva skjer hvis man ikke registrerer seg?

– Vi håper at dette også er i fiskernes interesse. Det er ikke noe ris bak speilet på dette, jeg ønsker ikke å snakke om sanksjoner på dette tidspunktet. Vi regner med at aktørene forholder seg til regelverket og noterer numrene de får på teinene sine. Ordningen får prøves ut denne sesongen, så får vi evaluere det i etterkant, sier Eikemo.