Hopp til innhold

Nå kommer NATO-soldatene til Norge

I løpet av september kommer utstyr og soldater til Nato-øvelsen Trident Juncture, som starter i oktober. 40.000 soldater kommer til øvelsen som vil påvirke store deler av landet.

Nato-soldater på øvelse i Portugal, Trident Juncture 2015

Mye militært personell fra Nato-landene vil oppholde seg i Norge i løpet av øvelsen. Bildet er hentet fra øvelsen i Portugal i 2015.

Foto: Steven Governo / AP

Selve øvelsen varer fra 25. oktober til 7. november, men fra august til desember er det økt aktivitet, med blant annet ekstra mye militære biler på veiene. Klikk på ditt fylke for å se hvordan øvelsen påvirker deg.

I tillegg til Norge, vil deler av øvelsen også foregå i Sverige, Finland og Island.

– Selve øvelsen vil foregå utenfor de store byene, men folk vil møte soldater både på butikken og i lokalsamfunnet, fastslo viseadmiral Ketil Olsen overfor NTB da han brifet internasjonal presse i Natos hovedkvarter i Brussel tidligere denne måneden.

Oberstløytnant Ivar Moen

Oberstløytnant Ivar Moen ber folk være forberedt på NATO-øvelsen.

Foto: Mats Grimsæth / Forsvarets Medisenter

Omtrent 40.000 soldater vil bli stasjonert i Norge under øvelsen som hovedsakelig vil foregå i Midt-Norge.

– Øvelsen går ut på at vi skal forflytte store avdelinger med materiell og personell, samtidig som vi jobber sammen. Det er snakk om ordinær militær aktivitet, forteller oberstløytnant og kommunikasjonssjef Ivar Moen i militærets operative enhet til NRK.

Hedmark

Store deler av øvelsen foregår i Hedmark. Her vil det være mye støy, blant annet fra fly og helikoptre. Spesielt fra Flisa og nordover vil man merke øvelsen. Det vil være synlig militær, og det vil daglig være militære kolonner som frakter materiell langs hovedveiene.

– Fra Elverum og gjennom Østerdalen vil det være stor aktivitet. Det vil være snakk om stridsvogner, panservogner, lastebiler og lastevogner. I tillegg vil det være mye folk både på veiene og i skogen, forteller Moen

Det vil bli stasjonert rundt 12.000 soldater i Hedmark. 10.000 av disse skal holde til på Rena, mens resten har tilholdssted på Haslemoen. I tillegg vil det være militær aktivitet i Elverum, Koppang, Alvdal og Folldal. Helikopterbasen skal være på Rena.

Øvelsen vil også kunne gå utover politiets ressurser, sier visepolitimester Arne Hammersmark i Innlandet politidistrikt til NRK.

– Det er klart at vi må prioritere ganske store ressurser inn mot denne øvelsen i denne perioden og det vil kunne gå ut over andre politioppgaver, sier han.

Disse veistrekningene blir hardest rammet av øvelsen:

 • Riksvei 3 Elverum–Ulsberg
 • Riksvei 2 Charlottenberg–Elverum
 • Fylkesvei 30 Tynset–Støren
 • Fylkesvei 29 Hjerkinn–Atna
 • Fylkesvei 29 Tolga–Nybergsund

Oppland

Oppland vil bli sterkt preget av øvelsen, spesielt fra Lillehammer og nordover langs E6 til Trøndelag blir det mye aktivitet. Her vil det være synlig militært personell fra september til november.

Mest tilstedeværelse av militære vil man merke i og rundt Lillehammer, Lesja og Dombås. I Oppland vil det bli stasjonert rundt 3000 deltakere. 1000 av disse vil stasjoneres på Lillehammer, mens resten plasseres i Lesja og Dombås.

Oberstløytnant Moen sier at folk kan ferdes som normalt i skog og mark, men oppfordrer innbyggerne til å holde seg oppdatert på nett.

– Det er viktig at folk oppdater seg på nett, slik at når man hører et smell, så vet man hvorfor. Det er også viktig at folk har forståelse for den militære operasjonen, for skadepotensialet er stort.

Disse veiene vil bli hardest rammet av øvelsen:

 • E6 fra Fredrikstad – Skogn
 • E136 fra Dombås – Åndalsnes

Møre og Romsdal

Fra september til november vil det være høy aktivitet også i Møre og Romsdal. Dette gjelder spesielt ved Molde, Åndalsnes, Rindal, Sunndalsøra og Kristiansund. I disse områdene må det påregnes en del støy. Også trafikken vil påvirkes.

– Det er viktig at folk motiverer seg for å takle dette, for vi ønsker ikke at folk blir frustrerte. Vi gjør så godt vi kan for å tilpasse oss, men det vil bli kø, forteller Moen.

Disse veistrekningene påvirkes i fylket:

 • E39 Molde–Klett
 • E136 fra Åndalsnes–Dombås
 • Riksvei 70 Kristiansund–Oppdal
 • Fylkesvei 65 Surnadalsøra–Orkanger

Trøndelag

Flesteparten av øvelsens deltakere blir stasjonert i Trøndelag. På Værnes stasjoneres 3000 deltakere, 7000 i området fra Haltdalen til Røros, 1000 på Ørlandet og 500 rundt Røros. 3500 deltakere stasjoneres på strekningen Melhus til Støren og Meldal til Orkanger.

I områdene i og rundt Orkanger, Berkåk, Oppdal, Støren, Melhus, Haltdalen, Nerskogen, Hølonda, Brekken, Stjørdal og Røros vil det være mye aktivitet.

– Det må medregnes en god del støy i disse områdene. Særlig vil enkelte områder være støyutsatt av fly og helikoptre. Havnene Fiborgtangen, Namsos og Orkanger vil bli brukt til mottak av materiell. Også her vil det være stor militær tilstedeværelse under øvelsen, opplyser Forsvaret.

Disse veiene påvirkes i fylket:

 • E6 Skogn–Fredrikstad
 • E39 Klett–Molde
 • Fylkesvei 30 Støren–Tynset
 • Fylkesvei 31 Røros–Vauldalen
 • Fylkesvei 65 Orkanger–Surnadalsøra
 • Riksvei 3 Ulsberg–Elverum

Østfold

Mye av materialet som skal brukes i øvelsen kommer inn i landet via Borg Havn i Fredrikstad. Dette materialet skal så flyttes oppover i landet, før det ved slutten av øvelsen skal tilbake til Fredrikstad.

Fra september til desember vil det derfor kjøre flere militære kolonner gjennom fylket.

– Vi ber folk sjekke våre nettsider, og se hvilke perioder de blir mest belastet, for så å ta hensyn til dette i planleggingen av aktiviteter.

Det kan være opp mot 150 kjøretøy på veiene daglig i perioden. Veien som vil bli benyttet er hovedsakelig Rv.111 fra Fredrikstad til Årum og E6 i nordgående retning fra Årum. Videre vil også E18, Rv. 22 og Fv. 120 bli benyttet.

I tillegg vil 500 soldater stasjoneres i Borg Havn, i tillegg til at 500 stasjoneres på Rygge.

Oslo og Akershus

Materiellet som skal brukes i øvelsen flyttes gjennom Oslo og Akershus. Dette gjør at det vil bli trafikale utfordringer, med stor belastning på veiene. Spesielt vil det bli problemer i Nordbytunnellen, der veien er stengt på grunn av veiarbeid samtidig som kolonnene skal passere.

Det vil også bli fraktet militært materiell på egne tog på Østfoldbanen.

– Det vil ikke påvirke vanlige togavganger. Det er også noe av poenget med øvelsen. Vi samarbeider godt med de mest relevante etatene, forteller Moen.

Veien som vil bli benyttet er hovedsakelig E6 fra Fredrikstad til Sessvollmoen på Gardermoen.

På Sessvollmoen på Gardermoen vil det være mye militært personell, ettersom en del av logistikken bak øvelsen ordnes her.

Fra september til november vil 2000 deltakere bli stasjonert på Sessvollmoen, mens 500 stasjoneres på Gardermoen. På flyplassen vil også ti luftfartøy være stasjonert.

I Oslo og Akershus må man forvente rundt 250 militære kjøretøy på veiene daglig.

Nordland

En del av flyene som skal delta i øvelsen vil være stasjonert i Bodø eller på Andøya. Ti luftfartøy og 500 deltakere stasjoneres på Andøya, mens 1000 deltakere og 60 luftfartøy vil ha plassering i Bodø.

– Flyaktiviteten vil være tilknyttet flyplassene. Det vil bli liten belastning på veinett og tog. Så de vil ikke merkes så godt i Nordland, bortsett fra at man hører mer flyaktivitet, sier Moen.

Slik forholder du deg til trafikken

Ettersom det vil være mange militære kjøretøy på veiene ber Forsvaret folk om å være observante.

Rune Jakobsen

Generalløytnant Rune Jakobsen forteller at tilstedeværelsen av militært personell vil merkes.

Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

– Det blir utfordringer med militære kolonner som kjører saktere enn vi er vant til. Av og til må sivil trafikk stanses helt, blant annet på grunn av vektbegrensning på broer. Vi jobber for at dagliglivet skal bli minst mulig berørt, men tilstedeværelsen vil absolutt merkes, sier sjefen for Forsvarets operative hovedkvarter, generalløytnant Rune Jakobsen til NTB.

De legger i tillegg til at mange av deltakerne i øvelsen kan ha utfordringer med de norske veiene. Det vil settes opp skilt som forteller om den militære aktiviteten på eller ved veiene.

– Vi ber om at folk tar hensyn og følger retningslinjene politiet gir om militære kolonner. Planlegg godt, for det vil bli køer, forteller oberstløytnant Moen.