Nå kommer de nye bomstasjonene i Oslo

I løpet av våren skal det settes opp 53 nye bomstasjoner i Oslo og Akershus. Monteringen starter nå.

Nye bomstasjoner i Oslo

De grønne prikkene er de nye bomstasjonene. Se lenke til interaktivt kart nede i artikkelen.

Foto: Statens vegvesen

Det har ikke manglet på protester mot nye bomringer rundt om i landet, men til liten nytte. Nå nærmer det seg i hovedstaden: Over femti nye bomstasjoner blir satt opp, og arbeidet starter i disse dager, ifølge Statens vegvesen.

Her kan du se hvor bomstasjonene kommer (ekstern lenke til Statens vegvesens kart).

Når de nye bomstasjonene kommer blir det slutt på gratiskjøringen for elbiler i osloområdet. Men elbileiere slipper fremdeles billigere unna enn bensin- og dieselbilister.

Tre bomringer

Oslo og Akershus har to bomringer fra før: En på grensen mellom de to fylkene og en i Oslo. Nå kommer altså den tredje, og dermed blir det i alt 83 bomstasjoner.

Slik blir innkrevingen og takstene:

Indre ring: Helt ny, i hovedsak langs Ring 2 med «armer» til Grefsen og Trosterud. Her må du betale for passering begge veier.
Priseksempler: I rushtiden 21 kroner for bensinbiler/ladbare hybrider, 23 for dieselbiler og 8 for elbiler, alle med Autopass-avtale. Utenom rushtiden er takstene fire kroner lavere.

Osloringen: Dagens bomring i Oslo. Nå får den betaling begge veier.
Priseksempler for personbiler i rushtiden (utenom rush i parentes): Bensin/ladbar hybrid 27 (21) kroner, dieselbiler 30 (25) og elbiler 10 (5) kroner.

Bygrensen: Romerike og Follo får tilsvarende bomring som dagens Bærumsring. Det betyr at du må betale når du krysser bygrensen inn til Oslo. Her blir det betaling bare den ene veien.
Priseksempler: Personbiler i rushtiden (utenom rush i parentes): Bensin/ladbar hybrid 27 kroner (21), dieselbiler 30 (25) og elbiler 10 (5) kroner.

For tyngre biler er det andre takster.

Tre av fire må betale

Innkrevingen i de nye bomstasjonene starter 1. juni i år.

Ifølge Statens vegvesen vil de nye bomstasjonene føre til at bompengebelastningen blir mer rettferdig fordelt enn den er i dag. I dag betaler cirka halvparten av bilturene i Oslo i bomringen, men fra 1. juni vil tre av fire bilturer bidra. Timeregelen opprettholdes, det vil si at du kun betaler for én passering om du passerer flere stasjoner i Oslo innen en time.

Gjennom Oslopakke 3 skal bompengene være med på å finansiere utbygging av veier og kollektivtilbud i Oslo og Akershus.