Nå kommer «Prius-paragrafen»

Drosjene i Oslo kan få så strenge miljøkrav at bare noen få bilmodeller vil være aktuelle.

Amjar Munir

Amjar Munir har gode erfaringer med Toyota Prius, men er kritisk til miljøkrav som utelukker de fleste andre biler.

Foto: Olav Juven / NRK

Taxiforbundet er kritisk til at Oslo kommune vil innføre så strenge miljøkrav til drosjene at bare noen få bilmodeller kan være aktuelle. En av dem er hybridbilen Toyota Prius, som det etter hvert går mange av som drosje i Oslo.

Drosjeeier Amjar Munir har kjørt for Oslo Taxi i 20 år og byttet til Prius for ett år siden.

– Komforten kunne vært bedre. Priusen har ikke de samme kjøreegenskapene som endel andre bilmerker.

– Hva er de største fordelene med Priusen?

– Økonomi. Og miljø, sier drosjeeier Munir.

Amjar Munir ser imidlertid ikke for seg at alle kan kjøre Prius. Han er enig i Norges Taxiforbunds kritikk av den nye drosjeforskriften som Oslo kommune nå har på høring.

– Bilene kan ikke stå på verksted

Glenn Tuxen

Glenn Tuxen.

Foto: Olav Juven/NRK

Stridens kjerne i forslaget som Oslo kommune har ute på høring, er punktet som sier at alle nye drosjer må slippe ut under 100 gram CO2 pr. kilometer allerede fra i år. Av typiske drosjer i dag er det kun Prius som tilfredsstiller kravet.

Enkelte andre bilmodeller som Volvo V60 og Skoda Octavia kan være aktuelle, mens for eksempel Mercedes E-klasse er bare å glemme. For snevert utvalg, mener Taxiforbundet.

– Hovedproblemet er at den enkelte drosjeeier har et snevert utvalg å velge bil fra. Vi er totalleverandør av drosjetjenester, og da kreves det forskjellige biltyper for å oppfylle publikums krav, sier Glenn Tuxen, styreleder i Norges Taxiforbund.

  • Hvor mye slipper de ulike bilene ut? På Statens Vegvesens «nybilvelger» kan du velge CO2-utslipp som søkekriterie.

Et annet stikkord for Taxiforbundet er driftssikkerhet. Bilene som tilfredsstiller dagens utslippskrav, er ikke driftssikre nok til å gå så langt som drosjene gjør.

– Det er et problem. Vi må være sikre på at den bilen som er i produksjon, ikke står på verksted, men går mest mulig.

Bedre luftkvaliteten i byen

guri melby 2

Guri Melby.

Foto: Siv Sandvik / NRK

Oslo kommune har nullutslipp fra alle drosjer som mål i 2023. Derfor må nedtrappingen starte nå, sier miljø- og samferdselsbyråd Guri Melby fra Venstre.

– Vi gjør dette for å redusere klimagassutslipp i Oslo, og også for å bedre luftkvaliteten for de som skal bevege seg rundt i Oslo sentrum.

–Transportsektoren står for halvparten av alle klimagassutslipp, og da må vi redusere utslippene fra den sektoren betraktelig hvis vi skal nå våre ambisiøse klimamål, sier Guri Melby.

Melby mener at hvis andre byer også stiller strenge utslippskrav, vil det påvirke teknologiutviklingen og gi oss enda mer hensiktsmessige el-biler.

Kravene kan kanskje jenkes

El-bil er uaktuelt for den jevne drosjeeier fordi den må lades for ofte, sier Glenn Tuxen. Han sier at drosjenæringen likevel støtter det langsiktige målet.

– Vi er klar for strenge krav, men ladestasjoner må etableres. Kanskje må drosjene ha enkelte ladestasjoner som er prioritert. Og så må billeverandørene stille med biler som passer drosjenæringene.

Og nå sier Guri Melby at det kan bli aktuelt med en noe mykere start når hun har fått inn og vurdert høringsuttalelsene.

– Målet om nullutslipp innen 2023, det må vil holde på. Men vi må vurdere om de målene vi setter de nærmeste årene, kan jenkes noe for å sikre at vi har med oss næringa på dette viktige skiftet.