Hopp til innhold

Nå kan tollerne promilleteste sjåfører

Tollerne langs grensa skal bli utstyrt med alkometer. De får også muligheten til å holde personer tilbake med makt i påvente av politiet.

7iZmgyraZCI

PROMILLETEST: Stortinget har vedtatt at også Tolletaten kan gjennomføre promilletester.

Foto: Gorm Kallestad / NTB

Det er et samfunnsproblem med ruskjøring som vi ønsker å redusere i størst mulig grad, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap).

I dag er det kun politiet som har hatt muligheten til å kontrollere om sjåfører er ruspåvirket. Men nå har Stortinget vedtatt at også tollerne kan gjøre dette.

Det betyr at landets 31 tollkontorer vil bli utstyrt med promilletester.

– Det blir en hjemmel for at de skal kunne kontrollere for rus og avdekke promillekjøring når de likevel kontrollerer biler, sier Nygård.

Tolletaten skal ikke ta over politiets oppgaver, men vil få mulighet til å gjennomføre testing ved de ordinære kontrollene.

Tollerne mistenker ruspåvirkede sjåfører

Dette er noe vi har ønsket og bedt om i lang tid, sier forbundsleder Karin Tanderø Schaug i Norsk Tollerforbund.

Hun forteller at det skjer at tollerne mistenker at sjåfører er ruspåvirket og mener det er positivt at de nå kan gjøre noe med det.

Nestleder Karin Tanderø Schaug i Norsk Tollerforbund

Leder i Norsk Tollerforbund, Karin Tanderø Schaug, er svært positiv til det nye vedtaket.

Foto: NRK

– Vi får høre om det fra grenseovergangene i nord, på Svinesund og på kaia i Oslo. Tollere observerer trailersjåfører eller reisende i vanlige personbiler som åpenbart ser beruset ut, sier hun.

Frem til nå og til lovendringen trer i kraft må Tolletaten vente på politiet før de kan få utført en promilletest.

Det tar tid å vente på politiet. Noen har da valgt å kanskje kjøre videre og ikke forholde seg til at vi ønsket å holde på de.

Les også: Vogntogkontroll på grensa: – Kunne fått katastrofale følger

Verktøy på vei ut av en rusten verktøykasse på et polsk vogntog
Verktøy på vei ut av en rusten verktøykasse på et polsk vogntog

Kan holde sjåfører tilbake med makt

Men nå skal også Tolletaten få myndighet til å holde en sjåfør tilbake med makt, dersom sjåføren forsøker å unndra seg testing.

I den nye lovteksten kommer det frem at «maktbruken må være nødvendig og stå i forhold til situasjonens alvor, tjenestehandlingens formål og omstendighetene for øvrig».

– Det kan også være forebyggende for de reisende at de kan bli tatt i promillekontroll allerede når de møter oss, sier Schaug i Norsk Tollforbund.

Tre tollere kontrollerer trafikk på Svinesund

Tollerne på Svinesund kan snart kontrollere om sjåfører er ruspåvirket.

Foto: Geir Olsen / NTB

Dersom en promilletest er positiv skal Tolletaten varsle politiet umiddelbart.

– Det er først og fremst et sikkerhetsaspekt som er utrolig viktig, og det er et viktig forebyggende tiltak, sier hun.

Vi har savnet dette. Vi står i første linje på grensene både på vei og i båt.

Kan åpne for å ta flere ruskjørere

Forslaget ble enstemmig vedtatt tirsdag.

Det er en åpenbar mulighet for å kunne øke kontrollen og for å kunne avsløre noen flere ruskjørere i trafikken, sier samferdselsministeren.

Selv om loven er vedtatt vil ikke tollerne bli utstyrt med promilletester med det første. Den vil først bli gjeldende etter at den sanksjoneres av Kongen i statsråd.

– Men det er en viktig milepæl at vi har fått gjennomslag for første behandling på loven, sier Nygård.

Samferdselsdepartementet forslo endringene i vegtrafikkloven i samråd med Finansdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet.

Les også: Stanset på grensa: Skjulte doping i puslespill

Et prinsessepuslespill fra Disney.
Et prinsessepuslespill fra Disney.