Nå kan personnummer-floka bli løst

I åtte år har nordiske politikere klødd seg i hodet for å gjøre det enklere å flytte og jobbe andre steder i Norden. Nå kan de ha funnet løsningen.

Ulf Leirstein i studio

SER LØSNING: Ulf Leirstein har stor forståelse for den fortvilte situasjonen Siri Wiig og Svein Frimannsson befinner seg i. Han håper et vedtak i Nordisk råd på sikt kan gjøre det enklere for sånne som dem.

Foto: Pétur Nielsson / NRK

– Det bør ikke være nødvendig å troppe opp hos Skatteetaten med en svær bunke papirer for å identifisere hvem du er, sier stortingspolitiker Ulf Leirstein (Frp).

Fredag fortalte NRK om kjæresteparet Siri Wiig og Sveinn Frimannsson som i fjor høst flyttet hjem til Norge etter åtte måneder på Island.

Da ble de møtt av et regelverk de oppfatter som stivbeint.

Siri Wiig og Sveinn Frimannsson

FORTVILET: Siri Wiig (20) og kjæresten Sveinn Frimannsson bodde åtte måneder på Island. Det var nok til at deres norske personnumre ble deaktivert.

Foto: Petter Larsson / NRK

Personnummeret fungerer ikke

Siden de skulle jobbe på Island, måtte de melde flytting for å få islandsk personnummer. Noen måneder etter registreringen på Island ble deres norske personnumre deaktivert.

At de skulle bli møtt av strenge krav for igjen å bli folkeregistrert i Norge, var de ikke forberedt på.

For selv om Siri er norsk statsborger, sidestilles hun med arbeidsinnvandrere fra andre land i denne prosessen. Dermed må hun dokumentere bolig- og jobbkontrakter et halvt år frem i tid.

Så langt har hun ikke oppfylt kravene, noe som gjør at hun nærmest føler seg statsløs uten fungerende personnummer.

– Det har overrasket meg at dette skulle være så vanskelig, sier hun.

Tror på vedtak

En av dem som ikke er overrasket over disse problemene, er stortingsrepresentant Ulf Leirstein.

Siden 2009 har Nordisk råd, der han sitter i et velferdsutvalg, jobbet med å finne en løsning på dette. Det startet med debatt om mulighetene for et felles nordisk statsborgerskap, men dette forslaget er forkastet.

Etter nye møter denne måneden mener Leirstein de kan komme nærmere et vedtak på junimøtet.

– Vi må få til en elektronisk identifikasjon hos Skatteetaten i de ulike landene. Hvis jeg allerede er identifisert i Norge, så kan Norge bekrefte min identitet i de andre landene dersom datasystemene snakker sammen, sier Leirstein.

Avhengig av tillit

I et saksutkast i Nordisk råd står det at systemet forutsetter tillit mellom landene.

«De nordiske folkeregistrene bør kunne stole på hverandre slik at det blir smidigere å bo og jobbe i et annet nordisk land», heter det.

Leirstein tror dessuten rådet vil vedta at det skal jobbes for at personnumrene fra et nordisk land skal kunne benyttes også i de andre landene. Dermed kan det på sikt bli unødvendig å skaffe nytt personnummer når man flytter innad i Norden.

Endringene må vedtas i medlemslandenes parlamenter etter at Nordisk råd har sagt sitt. Dermed kan det fortsatt ta tid før det blir enklere for nordmenn å jobbe og studere utenlands.

Likevel ser Leirstein lyspunkter.

– Norden er langt fremme med elektroniske løsninger. Derfor har vi alle forutsetninger for å få de ulike systemene til å prate sammen, sier Leirstein.