Nå kan Oslo få bybiler!

Bysyklene har vært så populære at Oslo nå vurderer et lignende leietilbud med miljøvennlige bybiler i hovedstaden.

Elbil.

Snart kan du kanskje leie elbiler for en billig penge i hovedstaden.

Foto: Holm, Morten / SCANPIX

Bybilene skal være en etterfølger etter bysyklene som har eksistert siden 2003.

Bybilstasjoner på flere steder

Tanken er egne stasjoner med bybiler der folk kan hente ut el-biler eller andre lavutslippsbiler for en billig penge.

Bysykler
Foto: Junge, Heiko / SCANPIX

De reklamefinansierte bysyklene kom for fullt til Oslo i 2003. 1200 blå bysykler ble i løpet av sommeren plassert i omlag 100 stativer forskjellige steder i byen.

- Vi vil jo gjerne ha en ordning som medvirker til å nå den målsettingen vi har, om å redusere klimautslippene. Det er hovedelementet i dette, og derfor vil vi ha en ordning som stimulerer folk til å bruke nullutslippsbiler, isteden for vanlige biler i sentrumstrafikken, sier bystyrerepresentant Kjell Veivåg.

Kjell Veivåg

Bystyrerepresentant Kjell Veivåg.

Foto: Venstre

Ideen har vært å få til en ordning lik bysykkelordningen som i dag finnes i tre norske byer.

Flere firmaer jobber nå med ulike løsninger for bybilene, og Venstre ber nå Oslo kommune om å engasjere seg.

- Viktig suppleringstiltak

- Det er enkelte andre byer som prøver ut slike ordninger nå, og vi synes det er spennende å gjøre dette i Oslo fordi det er et viktig suppleringstiltak til alt det andre vi gjør for å redusere klimautslipp, for eksempel å styrke kollektivtrafikken.

Via nettet eller mobiltelefon skal du kunne booke en bil på timebasis og for eksempel låse den opp med mobilen. Tanken er et tilbud for alle med lavere terskel og bedre tilgjengelighet enn bildelingsordningene som eksisterer i dag.

Venstre fremmer nå forslag i bystyret der de ber byrådet utrede hvordan kommunen kan bidra til i et slikt opplegg med el-biler eller andre biler basert på lavutslippsteknologi.

- Selvfinansierende ordning

- Kommunen bør jo engasjere seg og legge til rette for at dette kan være praktisk mulig, at vi får hensiktsmessige parkeringsplasser rundt omkring. Også det at vi får lagt til rette for ladestasjoner. Utover det bør dette være en selvfinansierende ordning.

Veivåg mener det er en realistisk tanke som bør være gjennomførbar.

- Vi tror faktisk at det er fullt mulig å få til med de små bilene det er snakk om, at vi kan få hensiktsmessig plassering av de i byen, sier han.