Kan du ikke betale boten kan du nå benytte bøtetjeneste

DRAMMEN (NRK): Fra 1. oktober kan personer som har fått bøter, men som ikke evner å betale, gjøre opp for seg med samfunnsnyttig tjeneste i stedet for å sone i fengsel.

Ravash Hodfar kjører bil

Da Ravash Hoodfar fikk en bot på 46.000 kroner hadde han ikke betalingsevne. Dermed måtte han egentlig sone 33 dager i fengsel, men endte med 75 timer bøtetjeneste.

Foto: Per Håkon Solberg / NRK

– Jeg ble egentlig veldig glad da jeg så at det finnes et annet alternativ enn å sone.

Det sier Ravash Hoodfar til NRK.

For noen år siden resulterte hans kjøring uten førerkort i bøter som var langt større enn det han kunne betale.

– Boten ble rundt 46.000 kroner, forklarer Hoodfar.

Fikk annet tilbud

Uten betalingsevne skulle han egentlig ha sonet 33 dager i fengsel, men i sommer fikk han tilbud om såkalt bøtetjeneste ved et pleiehjem i Drammen.

– Det synes jeg var et kjempebra tilbud, for jeg ville jo ikke ha noe på rullebladet, sier Hodfar.

Bøtetjeneste er et statlig tilbud til personer som har bøter de ikke kan betale. Som et alternativ til soning gjør de opp for seg gjennom arbeid.

Jan-Erik Sandlie, assisterende direktør i Kriminalomsorgsdirektoratet

Jan-Erik Sandlie er assisterende direktør i Kriminalomsorgsdirektoratet.

Foto: Per Håkon Solberg / NRK

Ordningen har foreløpig vært et prøveprosjekt i blant annet Buskerud, Vestfold og Telemark. Men fra 1. oktober skal den gjelde for hele landet.

– Det er dyrt å ha folk i fengsel.

Det sier assisterende direktør i Kriminalomsorgsdirektoratet, Jan-Erik Sandlie, før han legger til:

– Det koster fort en million kroner i året å ha en fengselsplass gående. Sånn sett ligger det en betydelig besparelse for både kriminalomsorgen og samfunnet i dette.

Bøtetjeneste blir tilgjengelig for hele landet

Slik beskriver Kriminalomsorgen bøtetjeneste: «Formålet med bøtetjenesten er at personer som har fått en eller flere bøter, men som ikke evner å betale, kan gjøre opp for seg med samfunnsnyttig tjeneste i stedet for å sone i fengsel dersom de selv samtykker til dette.»

Grafikk: Nils Martin Brandvik / NRK

– Kommer inn som en ressurs

Gevinsten er også stor for arbeidsgiverne som tar imot de bøtelagte.

Martin Rosenhoff, avdelingsleder Marita brukthandel

Martin Rosenhoff er avdelingsleder i Marita brukthandel i Nedre Eiker. Butikken eies av Maritastiftelsen.

Foto: Per Håkon Solberg / NRK

– For vår del handler det om at de kommer inn som en ressurs i det arbeidet som vi driver med. Og så ser vi jo at det er en veldig god måte for dem å gjøre opp for seg, sier avdelingsleder i Marita brukthandel i Mjøndalen, Martin Rosenhoff.

Han tror det for mange er positivt å komme inn og være en del av et fellesskap.

– Det å få rutiner i hverdagen og bygge et nettverk. Enten om de er her eller ute på en ordinær arbeidsplass.

Ravash Hoodfar føler han har gjort opp for seg etter 75 timer bøtetjeneste.

– Ja, jeg føler at jeg har gjort opp for meg. Det avhenger jo litt av hva du gjorde i den tiden, og jeg tror det jeg gjorde var ganske gledelig for de fleste folk. Så ja, jeg mener jeg har gjort opp for meg.