Nå holder UP et ekstra øye med deg

Denne uka aksjonerer Utrykningspolitiet og deres kolleger over hele Europa. For høy fart etter forholdene er det som tar flest liv i trafikken, mener distriktsleder for UP i Follo og Østfold.

Politikontroll

Utrykningspolitiet vil ha ekstra fokus på fart under den felles europeiske kontrolluken. Her fra en tidligere fartskontroll.

Foto: Anette Torjusen / NRK

– Det å kjøre over fartsgrensen, eller for høy fart etter forholdene, er det som tar flest liv i trafikken, sier Stein-Olaf Røberg.

– Og da prøver vi å ha et fokus denne uka slik at veldig mange skal skjønne at dette ikke lønner seg, forklarer distriktslederen for Utrykningspolitiet i Follo og Østfold.

Stein-Olaf Røberg i Utrykningspolitiet

Distriktsleder i UP for Follo og Østfold, Stein-Olaf Røberg.

Foto: Mathias Lunde Kristoffersen/NRK

Følg spillereglene

Han håper bilister vil forstå at det å følge spillereglene vil føre til færre som får bøter og færre ulykker med dødelig utgang.

– Nå blir det litt ekstra fokus på fart i media. Det er jo for at man skal bli bevisst når man er ute og kjører, at man skjønner at det har en betydning.

UP-sjefen vil ikke si nøyaktig hvor de vil befinne seg denne uken, men forklarer at kontrollene kommer langs hovedveinettet, og at lokalt politi vil ta seg av lokalveier i Østfold.

– Vi fordeler oss over hele fylket, sier Røberg.

Forventer førerkortbeslag

Nå regner han med at det kommer til å bli en del førerkortbeslag i løpet av den felles europeiske kontrolluken.

Førerkort

Stein-Olaf Røberg regner med at det blir flere førerkortbeslag i løpet av den felles europeiske kontrolluken som fokuserer på fart.

Foto: Dragan Cubrilo

– Det er jo veldig trist at vi blir nødt til å ta førerkortet fra folk som sikkert trenger det. Det samme gjelder for dem som vi bøtelegger og som egentlig ikke har råd til det. Da er budskapet helt, helt enkelt. Det er gratis å kjøre lovlig, sier UP-lederen.

I Østfold er det flere strekninger som nå har 110-sone, og skulle du ha ekstra tung gassfot her svir det.

– Høyeste sats er 9000 kroner og det blir jo prikker også, advarer Røberg som håper ingen spekulerer i holde høy fart i disse sonene.

– Hovedgrunnen til ulykker er jo farten. Så det er bare å kjøre fint og pent, så kommer alle helt og trygt frem.