Nå får også Østfold eget barnehus

Ekstra penger fra staten skal sørge for at barn kan vitne i straffesaker i eget fylke, og ikke må dra til et allerede overbelastet barnehus i Oslo.

Ekstra penger fra staten skal sørge for at barn kan vitne i straffesaker i eget fylke, og ikke må dra til et allerede overbelastet barnehus i Oslo.

20 millioner kroner skal gå til etableringen av et barnehus i Østfold, mener samarbeidspartiene på Stortinget.

Et barnehus er et sted der det skjer avhør av barn, hvis det finnes mistanke om at barn eller ungdom, eller voksne med utviklingshemninger, kan ha vært utsatt for overgrep.

– Tanken er at alle de som skal hjelpe barnet i en slik situasjon skal komme til barnehuset. Dermed slipper barnet selv å besøke mange forskjellige kontorer, opplyser daglig leder Astrid Johanne Pettersen ved Statens Barnehus i Oslo.

Overfylt i Oslo

Barnehuset i Oslo har i dag brukere også fra Buskerud, Akershus og Østfold. Så langt i år har over 1.000 måtte bruke huset, og kapasiteten er sprengt.

Østfoldbenken om barnehus

Stortingspolitikere fra Østfold er enige om at det var viktig å skaffe penger til barnehuset. Nå blir det viktig å få dette på plass tidlig i 2016.

Foto: Christian Nygaard-Monsen / NRK

Regjeringspartiene og deres samarbeidspartnere brukte ikke lang tid på å bli enige om dette. Av de 40 millioner kronene som skal bevilges ekstra til barnehusene, skal halvparten gå til å få et slik hus opp og i gang i Østfold.

– Nå sier Stortinget at østfoldbarna skal slippe å reise til Oslo, der det er for lang ventetid, sier Line Henriette Hjemdal, som sitter på Stortinget for Østfold KrF.

– Vi ble veldig fort enige om dette i justiskomiteen, legger Fremskrittspartiets Ulf Leirstein til.

Kjempeglad initiativtaker

Tidligere stortingsrepresentant for SV, May Hansen, foreslo barnehus i Norge i 2004, og i dag er hun kjempeglad for at Østfold får barnehus nummer 11 i landet.

May Hansen fornøyd

SVs May Hansen, som foreslo barnehusene i 2004 er kjempeglad i dag.

Foto: NRK Østfold / NRK

– Dette er fantastisk. 10–12 prosent av barna våre utsettes for overgrep og vold. Disse barna finner vi senere på gata i Oslo, i rusomsorgen og psykiatrien. Det viktige med disse husene er at det er en helhetlig og tverrfaglig kompetanse der. Avhør kan gjøres der av politiet, og så tas oppfølgingen av alle instanser der etterpå.

Bør være klart tidlig i 2016

Gitt at det ikke blir en utstrakt lokaliseringsdebatt mellom Østfoldkommuner, så kan dette være i gang ganske fort på nyåret, sier Høyres Ingjerd Schou.

– Budsjettet er for 2016, så pengene er tilgjengelige fra 1. januar. Så med mindre man behøver å bygge lokaler, så bør det ikke gå så langt inn i neste år. Det viktigste er at vi klarer å sikre rekruttering, og at det blir plassert på et sted det er greit å komme til, fortsetter Schou.