Nå får han krav om eiendomsskatt

To gamle unionskonger er blant adressatene når Oslo kommune i dag begynner å sende ut skattesedlene for eiendomsskatten.

Oscar 2

FORTSATT EIENDOMSBESITTER: Han mistet Norge i 1905, men kong Oscar II står fortsatt som eier av en eiendom tilknyttet Bygdøy Kongsgård. Eiendommen tilhører i dag mest sannsynlig kongehuset, og det er fritatt for eiendomsskatt.

Foto: L. Szacinski / Oslo Museum

– Noe som har dukket opp er at de to siste unionskongene, Karl IV og Oscar II, fortsatt står som eiendomsbesittere i Oslo; på Bygdøy. Jeg regner imidlertid ikke med at noen av dem kommer til å betale sin eiendomsskatt, konstaterer finansbyråd Robert Steen (Ap).

Eksemplet illustrerer kompleksiteten i det arbeidet kommunen har gjort for å rekke fristen for å kreve inn eiendomsskatt i 2016.

Ifølge Skatteloven må skattesedlene være folk i hende innen 30. juni. I dag startet utsendelsen av 172 922 brev.

Av disse må eierne av 55 761 eiendommer betale til sammen 266 millioner kroner i skatt. De som må punge ut, blir i snitt krevd for 4 781 kroner.

Mer enn beregnet

266 millioner kroner er vesentlig mer enn de 150 millionene byrådet har regnet med i inntekter fra eiendomsskatten i Oslo-budsjettet for 2016.

Robert Steen

ALLE FÅR BREV: Finansbyråd Robert Steen (Ap) sender skatteseddel til 172 922 boligeiere, men bare 55 761 av disse må betale eiendomsskatt.

Foto: Olav Juven / NRK

– Det skyldes nøktern budsjettering. Hvis vi ser på det vi regnet med ville komme inn som eiendomsskatt i valgkampen og hva vi skal bruke pengene til, flere barnehageplasser og bedre eldreomsorg, ligger vi omtrent der vi regnet med, sier Robert Steen.

Han er imidertid forberedt på at sluttsummen ikke blir så høy som 266 millioner kroner fordi mange vil klage, og mange av klagerne vil få medhold.

«Gammel moro»

– I datagrunnlaget som ligger til grunn for utsendelsen av skattesedlene, er det en del "gammel moro", ting som må rettes opp. Den korreksjonen får vi ikke til før vi får innspill fra eiendomsbesitterne som nå mottar skatteseddelen, sier Steen.

Mulige feilkilder er at folk ikke har meldt inn ekstra boenheter, at grunnlaget for eiendomsskatten fra Skatteetaten er galt eller at feil eier er registrert, som i eksemplet med unionskongene.

Eiendomsskatt i Oslo

Område

Eiendomsskatt

Andel av eiendommer som får skatt

Gjennomsnitsskatt for de som får skatt

Alna

Kr. 1 208 484

14,2%

Kr. 1 891

Bjerke

Kr. 4 170 232

19,6%

Kr. 3 091

Frogner

Kr. 51 254 324

37,8%

Kr. 5 040

Gamle Oslo

Kr. 5 230 098

7,0%

Kr. 5 612

Grünerløkka

Kr. 762 182

17,5%

Kr. 1 540

Marka

Kr. 1 990 986

50,7%

Kr. 5 771

Nordre Aker

Kr. 39 004 126

58,7%

Kr. 4 973

Nordstrand

Kr. 32 259 936

64%

Kr. 4 037

Sagene

Kr. 4 194 810

7,6%

Kr. 5 586

Sentrum

Kr. 523 599

4,1%

Kr. 22 765

St.Hanshaugen

Kr. 8 985 605

15,7%

Kr. 4 279

Stovner

Kr. 1 156 595

11,8%

Kr. 1 578

Søndre Nordstrand

Kr. 1 639 445

16,0%

Kr. 1 485

Ullern

Kr. 30 757 091

59,1%

Kr. 4 729

Vestre Aker

Kr. 61 373 315

70,0%

Kr. 5 910

Østensjø

Kr. 6 239 149

37,4%

Kr. 2 085

Ukjent bydel

Kr. 7 962 847

5,7%

Kr. 23 912

Oslo totalt

Kr. 266 593 515

32,2%

Kr. 4 781

I tabellen må 32,2 prosent av boligeierne betale eiendomsskatt, mens Arbeiderpartiet opererte med 22 prosent i valgkampen. Ifølge Robert Steen er det reelle tallet fortsatt 22 prosent, mens forskjellen skyldes at borettslag registreres som én eier.

Grense på 5 mill.

Reglene for bunnfradrag i Oslo er slik at det kun er eiendommer med en registrert verdi på mer enn fem millioner kroner som må betale.

Størst andel boliger over denne grensa finner vi ikke overraskende i bydel Vestre Aker med 70%. Men ser vi bort fra bydel Sentrum, er det på Grünerløkka de som må betale blir hardest skattlagt.

De sju prosentene som får krav om eiendomsskatt på Grünerløkka, må i snutt ut med 7 338 kroner i 2016.

– Usosialt

Høyres finanspolitiske talsmann Øystein Sundelin fastholder at eiendomsskatten er en usosial skatt som rammer blindt og gjør det enda dyrere å bo i Oslo.

– Tallene viser både at folk må betale mer enn det byrådet regnet med og at flere må betale. Og allerede neste år blir det minst 50 prosent høyere skattesats fordi promillesatsen øker fra to til tre og fordi boligprisene stiger, sier Sundelin.