Nå bør du sjekke om du har radon

Den beste tiden å måle radon på er nå og frem til april. Radon i boligen kan i verste tilfelle gi lungekreft.

Bolighus og radonmåler med sporfilm (illustrasjon/montasje)

MÅL NÅ: Ved hjelp av dosimeter kan du måle om du har radon under huset ditt. Mange boliger her i landet ligger på uranrikt granittfjell.

Foto: Per-Kåre Sandbakk, Øyvind Bye Skille / NRK

– Radon kan ikke sees eller luktes, og da er det viktig å måle. Radongass kan føre til lungekreft, og er den nest største grunnen til lungekreft etter røyking, forteller spesialkonsulent i Fredrikstad kommune, Kristin Lugg.

Hvert år får flere tusen lungekreft her i landet, og radon er en medvirkende årsak til at mange får lungekreft. Har du ikke målt boligen din, bør du gjøre det nå.

– Mål der du oppholder deg i livet

Tidligere i år kartla NRK radonfaren i hele landet, og undersøkelsen viste at ti prosent av boligene har for høye verdier.

Det betyr at rundt 160 000 bolighus ligger i områder med høy fare for gassen som gir økt lungekreftrisiko.

Kristin Lugg

STABILT: På denne tiden av året får du mest stabile målinger, forteller Kristin Lugg i Fredrikstad kommune.

Foto: Anette Torjusen / NRK

– Du bør måle nå, på denne tiden av året. Da har vi lukkede dører og vinduer, og inneklima blir mer stabilt, forteller hun.

For å måle radon trenger du et dosimeter. Det kan du enten få gjennom kommunen eller private firmaer. Dosimeteret henger du opp i boligen din i to måneder.

– Det bør måles i to oppholdsrom i huset ditt. Det kan være stue, soverom eller kjøkken. Du trenger ikke måle i kjeller eller vaskerom. Har du kjellerstue, derimot, bør du også sette en der.

Topper radonlista

Hun forteller videre at det er viktig å plassere dosimeteret så nærme grunnen som mulig.

– Man bør måle over lang tid der man bor, der man jobber og der man oppholder seg mye i løpet av livet.

Gjør ikke tiltak

Når måleperioden er over, sendes dosimeteret til analyse. Har du for høye verdier, bør du gjøre tiltak.

– Det er tre hovedtiltak som bør gjøres. Det er enten å øke ventilasjonen så du får inn mer frisk luft, det er å tette der radon kommer inn og det tredje er å gjøre endringer i grunnen ved å sette inn en radonbrønn, sier hun.

I Fredrikstad ligger over 15.000 boliger på uranrik granittgrunn, som avgir større eller mindre mengder av radongass. Selv om interessen for å måle har blitt større, er det mange som ikke gjør tiltak.

– Det gjelder først og fremst i privatboliger. Vi kan ikke pålegge noen å gjøre tiltak, med mindre man har utleie. Da må man. Det er sånn at man selv bestemmer over sitt eget bomiljø.