Sjekker om tunnelene våre er trygge

Nå blir det sjekket om trafikantenes sikkerhet er godt nok ivaretatt i en rekke tunneler på Østlandet. I Østfold skal Hvalertunnelen, Eidettunnelen og Askimporten undersøkes.

Hvalertunnelen

Nå skal sikkerheten i Hvalertunnelen og andre tunneler i Østfold sjekkes.

Foto: Jarild, Sverre Chr. / SCANPIX

– Vegtilsynet skal sjekke sikkerheten ved flere tunneler på Østlandet, forteller direktør Trude Tronerud Andersen i Vegtilsynet.

Oslofjordtunnelen er også blant tunnelene som nå blir undersøkt av Vegtilsynet.

Trude Tronerud Andersen

Trude Tronerud Andersen er direktør i Vegtilsynet.

Foto: Vegtilsynet

– Tunnelsikkerhet er veldig viktig. Vi har en tunnelsikkerhetsforskrift som skal sikre at alle tunnelene i hele landet har en minstestandard. Vi ønsker å se om Statens vegvesen gjør det de skal gjøre, og at tunnelene har den sikkerhet de skal ha etter forskriften. Vi ser også på om sikkerheten blir vurdert likt i tilsvarende like tunneler, sier Tronerud Andersen.

– Er det grunn til å tro at sikkerheten ikke er ivaretatt her?

– Det er det vi vil undersøke om den er der. Det er mange tiltak som skal gjøres. Det er utrolig viktig at det blir ivaretatt.

Hendelser har ført til økt fokus

Tronerud Andersen bekrefter at branner og andre ulykker i tunneler har bidratt til å sette søkelyset på sikkerheten i tunnelene.

– Det er så enorme konsekvenser dersom det skjer noe galt, sier hun.

– Hva sier Vegvesenet til kontrollen?

– Vegvesenet ønsker oss velkommen.

Hun sier at dersom det blir funnet avvik i forhold til forskriften, må de være godt begrunnet, og sikkerheten på likevel være ivaretatt.

Bedre føre var

Tunnelsikkerhetsforskriften pålegger Statens vegvesen å gjennomføre risikoanalyser. Formålet med analysene er å forebygge hendelser som kan sette menneskeliv, miljøet og tunnelanlegg i fare og til å sørge for vern i tilfelle ulykker.

Vegtilsynet understreker at det er viktig at Statens vegvesen nyttiggjør seg disse risikoanalysene slik at man er i forkant og ikke kun justerer sikkerhetsnivå i etterkant av hendelser.

Tilsynsrapporten ventes ferdig ved slutten av året.