Nå blir hvalen trukket ut i Oslofjorden

Kystvaktskipet «Nornen» trekker nå den døde finnhvalen fra Hvaler vestover i Oslofjorden. I løpet av kvelden skal den senkes ved Vallø utenfor Tønsberg.

Kystvakten i arbeid med den døde hvale n

Kystvaktens mannskaper i arbeid med den døde finnhvalen.

Foto: Sebastian Nordli / NRK

Onsdag strandet hvalen ved Hvalsund på Hvaler. I dag ble den funnet død ved Lera utenfor Fredrikstad. Fiskeridirektoratet har bestemt at hvalen skal senkes.

I ettermiddag startet KV Nornen arbeidet med å slepe kadaveret utover i fjorden.

Bort fra rekefeltene

– Vi skal senke den ved et dumpingfelt for ammunisjon. Det er viktig at det ikke blir liggende så den skaper problemer for reketrålerne, sier skipssjef på KV Nornen Walther Ahlgreen.

– Er det vanlig for dere å taue hval?

– Nei ikke her i Ytre Oslofjord. Vi har gjort det én gang tidligere. Det var nede ved Kristiansand. Det er adskillig vanligere lenger nordpå, sier Ahlgreen.

Walter Ahlgreen

Skipssjef Walter Ahlgreen på KV Nornen.

Foto: Sebastian Nordli / NRK

KV Nornen har med seg fem store «bigbags», hver lastet med et tonn grus. Disse fem sekkene skal festes til hvalen.

300 meters dyp

– Vi håper at det er nok til at den går ned, sier Ahlgreen.

– Er det risiko for at den flyter opp igjen?

– Jeg håper inderlig ikke det. Men får vi den ned på 300 meters dyp, der vi vil ha den, tror jeg risikoen er liten.