Mystisk funn av 50.000 kroner på en skogssti i Oslo

En mann fant rundt 50.000 kroner i en skitten pose på en sti i Oslo. Politiet aner ikke hvor pengene stammer fra.

Pengefunn gjort på stien opp Mærradalen

Her på stien opp Mærradalen ble rundt 50.000 kroner funnet i en plastpose. Ennå har ingen meldt fra at de savner pengene. Foto: Ola S. Hana

Foto: Ola S. Hana

Funnstedet har Hasselkroken barnehage på den ene siden og en YX-bensinstasjon på den andre. Over skogsstien ved funnstedet troner Radiumhospitalets høyeste bygg.

Området grenser opp mot det bratte og utilgjengelige dalføret Mærradalen.

Søppeldumping forbudt

Ingen har hittil meldt seg for politiet med krav om å få tilbake penger de savner. Nå har det snart gått to uker siden funnet ble gjort, og den store summen med penger i en skitten plastpose får et mer og mer et mystikkens skjær over seg.

Mærradalen er et yndet turområde for joggere og hundeeiere. Dalen er en nesten to kilometer lang bekkekløft som er vernet som «villmark».

En barnehage ligger rett ved pengefunnstedet

Hasselkroken Kanvas-barnehage ligger tett ved der et pengefunn av nærmere 50.000 kroner ble gjort. Foto: Ola S. Hana

Her er det strengt forbudt å dumpe avfall av noe slag, men denne torsdagsmorgenen i februar kunne det se ut som om noen hadde kastet en skitten plastpose.

Men innholdet var for verdifullt til å være dumpet.

Mannen som fant pengene sier til NRK at posen inneholdt bunter med pent brettede femhundrekronersedler. Han jobber i nærheten av funnstedet og fikk en kollega til å levere pengene til politiet samme ettermiddag.

Ingen straffesak

Mannen forteller at han fant posen om morgenen 21. februar, midt på skogsstien.

Politiet bekrefter at de har mottatt pengene og at de er interessert i flere opplysninger i saken.

Politiadvokat Bente Elisabeth Gerner

Politiadvokat Bente Elisabeth Gerner i Oslo politidistrikt forteller at saken med pengefunnet nå er henlagt.

– Vi har ikke opprettet straffesak på bakgrunn av dette funnet. Den er registrert som en såkalt undersøkelsessak og den er foreløpig henlagt, sier politiadvokat Bente Elisabeth Gerner ved Oslo politidistrikt.

Politiet beholder pengene

Politiadvokaten sier pengene kan utleveres til rettmessig eier hvis vedkommende melder seg.

– Pengene beholdes av politiet etter gjeldende retningslinjer. De vil kunne utleveres til en eier mot at vi får kontrollerbare opplysninger. Funn av penger er ikke i seg selv grunn til å mene at det er et straffbart forhold, sier Gerner til NRK.

– Funn av penger er ikke i seg selv grunn til å mene at det er et straffbart forhold. Sånn har vi vurdert det i dette tilfellet, sier Gerner.

Politiet vil ikke si nøyaktig hvor mye penger det var i posen.

– Ut fra hva jeg kan se har vi ikke foretatt verken undersøkelser eller etterforskning i denne saken så langt. Grunnen er at vi ikke har noe å gå etter, sier politiadvokat Gerner.

Politiadvokaten sier det kan bli snakk om å gi finnerlønn til den som fant pengesummen. Finnerlønn er ti prosent av det innleverte funnet.