Har hatt 15 målinger som er for høye

Lite nedbør og svak vind gjør at det blir mye svevestøv langs veiene. Det betyr mer forurenset byluft i Oslo.

Rush-trafikk

Oslo har lenge slitt med dårlig luft på sterkt forurensede dager.

Foto: Linn Marie Hammernes / NRK

Det er mye forurenset luft langs sterkt trafikkerte veier i Oslo i disse tider. Forurensingen er så kraftig at den til tider kan være helseskadelig.

– Det kan ha negative helsevirkninger for mennesker med luftveislidelser, som for eksempel astmatikere, sier Christine Oppegaard, overingeniør i Bymiljøetaten i Oslo kommune.

Høye målinger på Manglerud

I Oslo har det hittil i år har det vært flest målinger med svært høy forurensing ved Manglerud.

– Det har vært enkelte perioder med høy luftforurensning, men det har ikke vært langvarig høy luftforurensning over større deler av byen sånn som vi så vinteren 2010-2011, sier overingeniøren.

På Manglerud var det 15 overskridelser av grenseverdien i forurensingsforskriften, mens det totalt er tillatt 18 overskridelser i løpet av ett år.

Blir bedre til sommeren

Denne vinteren har det likevel ikke vært lange perioder med dårlig luft i et stort område.

Forurensingen har gått ned under helligdagene, men vil øke når trafikken tar seg opp igjen etter påske.

– Det vil vare så lenge man har tørt vær, og når piggdekksesongen er over og veiene skal ryddes vil man se at det blir tatt opp mye støv, men etter det vil det forhåpentligvis bli god luftkvalitet i byen, avslutter Oppegaard.