Kapteinen får hovedskylden

Mye gikk galt, men kapteinen får hovedskylden for at Godafoss gikk på grunn i Hvaler-skjærgården for 16 måneder siden.

Det var mye som gikk galt da lasteskipet Godafoss traff Kvernskjær fyr i Hvaler-skjærgården 17. februar i fjor.

Havarikommisjonen kritiserer at losen gikk av Godafoss for tidlig, det var for dårlig kommunikasjon mellom kaptein og los, kapteinen var alene på broen, seilasen var for dårlig planlagt, og skipet var feillastet, slik at sikten fra broen ikke var god nok

Det er den endelige konklusjonen i en rapport fra Statens havarikommisjon. I den endelige rapporten er de enige med sine egne konklusjoner de kom med i en foreløpig rapport i februar i år.

Ingen personer ble skadet i ulykken, men grunnstøtingen førte blant annet til akutt oljeforurensning i Oslofjorden.

– Synliggjør et sikkerhetsproblem

Kommisjonen påpeker at losen og kapteinen ikke hadde en felles oppfatning om hvordan seilasen skulle gjennomføres videre utover etter passering av Skipstadsand hvor losen forlot skipet denne kvelden.

– Grunnstøtingen med Godafoss synliggjør et sikkerhetsproblem der skipets brobesetning og los ikke arbeidet som ett felles broteam, skriver Havarikommisjonen i rapporten.

For dårlig sikt

Etter at losen forlot skipet var kapteinen alene igjen på broa. Skipet befant seg da i et område som krever stor oppmerksomhet fra brobesetningen. I tillegg var det mørkt.

Kommisjonen skriver at Godafoss var lastet slik at sikten fra broa ikke tilfredsstilte myndighetskravene. Kapteinen oppfattet feilaktig hvordan seilasen skulle foregå videre ut Løperen.

– Kapteinens avgjørelser og virkelighetsoppfatning forble ukorrigerte og førte til at Godafoss gikk på grunn ved Kvernskjær lykt kl 19.52 i 14 knops fart med akutt oljeforurensning som resultat, står det i rapporten.