Hopp til innhold

Mye farligere å sykle enn å kjøre bil

Det er 20 ganger farligere å sykle enn å kjøre bil, viser en ny undersøkelse. Og det er i veikryssene syklistene er aller mest utsatt.

Trikk i morgenrushet i Oslo

Det er 20 ganger farligere å sykle enn å kjøre bil, viser en ny undersøkelse

Foto: Junge, Heiko / SCANPIX

Inger Elisabeth Sagedal

Informasjonssjef i NAF, Inger Elisabeth Sagedal.

Foto: Erik Norrud / NAF
Hulda Tronstad

Informasjonssjef i Syklistenes Landsforening, Hulda Tronsdal.

Foto: Privat

Annenhver syklist har opplevd farlige situasjoner med bilister, viser undersøkelsen, som er utført av If Skadeforsikring.

– Det er ikke overaskende, dessverre, sier informasjonssjef i NAF, Inger Elisabeth Sagedal.

Mens antall trafikkdrepte går ned, blir fortsatt nesten like mange syklister og fotgjengere alvorlig skadd i trafikken.

Like mye rett på veien

Sagedal tror det må en holdningsendring til både hos syklistene og bilistene, for at det skal bli mindre risikabelt for syklistene å ferdes i trafikken.

– Vi må forholde oss til hverandre med god kommunikasjon, forståelse og respekt. Når vi kjører bil så må vi forholde oss til at syklistene har like mye rett på veien som oss, sier hun.

Resultatene fra undersøkelsen viser at det er et stort behov for å øke trafikksikkerheten gjennom å forbedre forståelsen mellom syklistene og bilistene, mener If Skadeforsikring.

– Typisk for mange sykkelulykker er at bilister er uoppmerksomme, høy hastighet på bilen og syklister som sykler fort og aggressivt, sier kommunikasjonsrådgiver Sigmund Clementz i If Skadeforsikring.

Bør fortsette å sykle

Heller ikke Syklistenes Landsforening er overasket over tallene, men mener syklistene ikke må la seg skremme.

– Vi vet jo at uansett statistikker og tall, så er det sunnere å sykle enn å la være, sier informasjonssjef Hulda Tronsdal.

Hun understreker at alle som ferdes i trafikken har et ansvar for å følge reglene og vise klare og tydelige tegn på hva og hvor de skal.

NAF mener bilistene bør tenke på at én syklist på veien betyr én bil mindre. Det vil også bety mindre kø.

Det er et bidrag til en bedre hverdag for de fleste av oss, sier Sagedal.

Farlige kryss

Én av tre syklister oppgir at de opplever kryssing mellom sykkelvei og bilvei som vanskeligst.

Syklister sliter spesielt med bestemmelsene om vikeplikt i kryss, og derfor er det her du er mest utsatt på to hjul i trafikken.

– Det er vanskelig å forholde seg til en del av vikepliktsreglene. Vi trenger ett klarere regelverk. Det vil gjøre det lettere for alle, både syklister og bilister, sier Tronsdal i Syklistenes Landsforening.

De har bedt både Stortinget og Regjeringen om å ta en gjennomgang av vikepliktreglene.

Færre dør i trafikken, men syklister er utsatt

Mens det totale tallet for omkomne i trafikken har gått kraftig ned de siste ti årene, er syklistene likevel nesten like utsatt for ulykker som før.

Fra 2001 til 2011 døde det i gjennomsnitt ni-ti syklister i trafikken hvert år, mens 680 fikk skader.

Beregninger fra Transportøkonomisk Institutt (TØI) viser at rundt 5000 syklister årlig søker legebehandling etter ulykker.