Mur har rast på E18

I forbindelse med en varslet sprenging under veiarbeid, har en mur rast ned i veibanen på E18 ved Strand i Bærum.

Det er nå lange køer på vei inn mot Oslo. Det er ikke meldt om personskade.

Politiet er på stedet for å finne ut hva som er bakgrunnen for raset.

Veien er nå åpnet i to felt, men det gjenstår fortsatt litt opprydning i kollektivfeltet.