Munnbindpåbud på Ahus

Sykehuset Ahus i Lørenskog har innført munnbindpåbud når avstand ikke kan opprettholdes, skriver Romerikes Blad.

Påbudet gjelder alle besøkende, polikliniske pasienter og dagpasienter.

Medarbeidere oppfordres til å bruke munnbind ved nærkontakt med pasienter i situasjoner der det ikke kan holdes avstand.

Det kan gjøre unntak fra påbudet blant annet i situasjoner der munnbind er til hinder for kommunikasjon.