Hopp til innhold

– Kan koste én milliard mer

NRKs beregninger viser at det nye Munch-museet i Bjørvika vil bli mye dyrere enn to milliarder som hittil er kjent. Jøran Kallmyr (Frp) tror prislappen vil ende på tre milliarder.

"Lambda"

Beregninger som NRK har gjort basert på tall fra Oslo kommune og sammenligning med nye Deichmanske hovedbibliotek viser at det nye Munchmuseet vil bli mye dyrere enn det som er kjent til nå.

Foto: Juan Herreros Arquitectos

Prislappen er allerede 300 millioner kroner høyere enn da Munch-forliket ble inngått i fjor vår, blant annet fordi tomtekostnadene ikke var med i det opprinnelige regnestykket.

Nå viser det seg at inventar og IKT-løsninger, renteutgifter, prisstigning i byggeperioden og eventuell prisøkning etter at prosjektet er kvalitetssikret, heller ikke er tatt med.

NRK har gjort utregninger basert på tall fra Oslo kommune, og sammenligning med nye Deichmanske hovedbibliotek.

Her utgjør alle disse "ekstra" utgiftene 833 millioner kroner. Hvis Munch-museet bruker den samme summen, vil prislappen ende på 2.883,8 millioner kroner.

Jøran Kallmyr

Frps finanspolitiske talsmann i bystyret, Jøran Kallmyr tror prisen på Lambda fort kan bli tre milliarder kroner, en milliard mer enn dagens kostnadsramme.

Foto: Lise Åserud / Scanpix

Fremskrittspartiet tror prisen på Lambda fort kan bli tre milliarder kroner, én milliard mer enn dagens kostnadsramme.

– LES OGSÅ: Prislappen har steget med 200 millioner kroner

En rekke utgifter er utelatt

Da Oslo kommune søkte om statsstøtte til å bygge Lambda for en måned siden, var prislappen satt til drøyt to milliarder kroner. Altså 300 millioner kroner mer enn da Munch-forliket ble inngått.

Men fortsatt er en rekke utgifter utelatt fra regnestykket. Og prisen vil bli høyere, mye høyere, tror Frp.

– Hvis vi sammenligner ekstrakostnadene som kom på Deichmanske hovedbibliotek, etter det stadiet som Lambda nå er på, så er det ikke usannsynlig at prislappen øker med én milliard kroner, sier Frps finanspolitiske talsmann i bystyret, Jøran Kallmyr.

– Byrådet burde ha sagt ifra

Blant det byrådet har holdt utenfor regnestykket, er inventar og IKT-løsninger, renteutgifter, prisstigning i byggeperioden og eventuell prisøkning etter at prosjektet er kvalitetssikret.

For nye Deichmanske hovedbibliotek, der spaden allerede er stukket i jorda, utgjør disse elementene 833 millioner kroner.

I tillegg kommer blant annet kostnadene ved å flytte Edvard Munchs kunst, som ventes å bli skyhøye. Dette burde byrådet sagt klarere fra om, sier Jøran Kallmyr.

– De har sagt at det kommer ekstrakostnader på for eksempel inventar, men problemet er at byrådet ikke har sagt hvor mye disse ekstra kostnadene vil komme på.

– Når vi sammenligner det med Deichmanske hovedbibliotek, så ser vi at ekstrakostnaden her kan komme på én milliard, og de regnestykkene burde byrådet ha lagt frem på et tidligere tidspunkt.

– Må kvalitetssikres

Hallstein Bjercke

Hallstein Bjercke vil ikke snakke om tall før han har dem.

Foto: NRK

Kulturbyråd Hallstein Bjercke fra Venstre sier at deler av sammenligningen med Deichmann er relevant, men at interiør- og IKT-utgiftene blir mindre på Munch-museet.

På den annen side legger ikke Bjercke skjul på at det å flytte så mye og så verdifull kunst blir dyrt. Men å komme med tall, det vil han ikke gjøre før han har dem.

– De kvalitetssikrede detaljene for hele prosjektet får vi først i juni når prosjektet er kvalitetssikret. Jeg ønsker ikke å ikke å spekulere i tall, men det er ingen tvil om at det å bygge et nytt Munch-museum er et stort, kostbart og ambisiøst prosjekt.

– Så langt kjenner vi kostnadene på bygget som vi har kommunisert ut. Vi vet at det er noen kostnadselementer i prosjektet som vi ennå ikke kjenner. De jobber vi nå med å prosjektere, så skal de kvalitetssikres og legges frem for bystyret, sier Bjercke.