Hopp til innhold

– Vi er oppgitte og rasende

15 årsverk kuttes fra Munch-museet, det ble bestemt torsdag. Et resultat av dårlig økonomisk styring, mener museets fagforening.

Fortvilelse - Skrik, Edv Munch 1893

15 årsverk kuttes i dag på Munch-museet, dette er uten at de ansatte har blitt behandlet bra nok mener fagorganisasjonen.

Foto: Wikipedia

Torsdag ble de nye nedbemanningsplanene klare for Munch-museet.

Lederen for de organiserte i Akademikerne på Munch-museet sier at problemene på ingen måte er over.

– De ansatte er både frustrerte, oppgitte og rasende, forteller leder for fagforeningen, Elisabeth Blichfeldt til NRK.

Berører hele organisasjonen

Torsdag ble det holdt et orienteringsmøte for dem som er på nedbemanningslista.

– Dette kommer til å berøre hele organisasjonen, enten man er på lista eller ikke, sier Blichfeldt.

Hun sier at museet har hatt manglende kostnadskontroll, noe som har vært med på å sette dem i en vanskelig økonomisk situasjon.

– Disse bemanningskuttene er et resultat av dårlig økonomisk styring fra museets side, sier hun, og nevner at de har glemt kvelds- og helligdagstillegg, samt pensjonskostnader, lønnsjusteringer, kostnader til vektere og lignende.

– Det kuttes i en god del av museets kjernevirksomhet, og det kommer til å få konsekvenser som ikke er kjent ennå, forklarer hun.

Saken fortsetter under bildet.

Munch museet - fasade

Museet har lenge slitt med økonomi og dårlige besøkstall.

Foto: NRK

Blitt dårlig behandlet

Hun er også oppgitt over hvordan museet har behandlet de ansatte under nedbemanningsperioden.

– De har ikke holdt tilstrekkelige møter om nedbemanningsplanene, for ikke å snakke om at to uker på så drastiske planer er veldig kort tid, forteller Blichfeldt.

Hun reagerer også på at noen ansatte fikk beskjed om overtallighet før prosessen var satt i gang, stikk i strid med det som har blitt hevdet.

– Dette er brudd på både arbeidsmiljølovens bestemmelser og kommunens retningslinjer.

Ord mot ord

Bård Hammervold

Kommunikasjonsdirektør for Munch-museet, Bård Hammervold.

Foto: NRK

Kommunikasjonsdirektør for Munch-museet, Bård Hammervold, mener det er feil at de har behandlet personalet dårlig.

Det er stor forskjell på oppsigelse og overtallighet. Fordi vi har innført en ny organisasjon må arbeidsoppgaver byttes og justeres på, sier Hammervold.

Han sier har fulgt kommunens reglement.

– Det er ikke til å legge skjul på at stemningen her er dårlig nå, det er litt for stor usikkerhet og engstelse blant de ansatte. Nå er likevel utfallet godt kjent for alle og vi vil jobbe med å få de overtallige ut i andre jobber i kommunen, sierkommunikasjonsdirektøren.

Dypere forklaringer

Hammervold sier at den økonomiske situasjonen har rot lenger tilbake enn 2012.

– Helt siden midten av 2000-tallet har vi fått ekstra tilskudd til prosjekter som skulle løfte museet. Her har vi sett rom for faste ansettelser til prosjektene, forklarer han.

Da museet ble skilt fra kulturetaten i 2010 og måtte bygge en ny stab, så de at en rekke faste stillinger var knyttet til diffuse prosjekter.

– Jeg skal ikke benekte at opprydningen har en større effekt nå, enn om vi hadde tatt tak i det tidligere, men det er dypere forklaringer enn at personer har «glemt» tillegg og vakttjenester, avslutter han.

Færre besøkende

Fagforeningsleder Blichfeldt mener at nedbemanningsplanene på ingen måte kommer til å redde museet.

– Dette er drastiske og omfattende virkemidler. Det er heller ikke lagt frem noen dokumentasjon om at nedbemanningen kommer til å fungere, sier Blichfeldt.

Hun tror nå det vil bli færre besøkende, som igjen vil gi lavere inntekter til museet.