MRSA-utbrudd over

MRSA-utbruddet på nyfødtintensivavdelingen ve Sykehuset Østfold er over. Det bekrefter avdelingssjef ved barne- og ungdomsklinikken, Jane Larsen. Totalt 29 personer har vært smittet etter at viruset først ble oppdaget på avdelingen i juli i sommer.

Ifølge Larsen har ingen av pasientene, pårørende eller medarbeider vært syke til tross for mange smittede.

– Det har gitt oss en stor driftsutfordring bemanningsmessig, det har vi merket godt. Flere medarbeidere avbrøt frivillig ferien sin for å bistå på seksjonen. Men nå er vi tilbake i en ordinær drift.

Sykehuset Østfold
Foto: Gorm Kallestad / NTB